Klasztor w Kołbaczu

Ogłoszenia parafialne

Ogłoszenia parafialne

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA09.09. 2018 r.

Kołbacz g. 8 30- dziękczynna w 18 r. ur. Kladia Darul

Żelewo g.10 00- + Cecylia , Monika i Henryk

Kołbacz g.11 30- + Jan i Helana Stępień i zm z rodziny

CHRZEST; Maja Kwiatkowska

Debina g.13 00- + Tomasz i Marianna

CHRZEST; Pola , Anna Zacharska

2. Msze św. w tygodniu w Kołbaczu;

Poniedz. g. 18 00-+Irena Biegus ( int. żałobników)

Wtorek g. 18 00-

Środa g. 18 00- o szczęśliwą operację

Czwartek13.09. g. 18 00- dziękczunna ur. Aleksandry/ Procesja Fatimska

Piątek 14.09.-ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚW.. ( pośw. krzyży )

g. 18 00- + Danielę , Witold i Stanisław

Sobota 15 .09 NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY BOLESNEJ

g. 18 00- w int.. Róży NMP Bolesnej

DĘBINA – piątek g. 17 00-+ Henryk Cębrzyński ( od załobników)

ŻELEWO – Środa g. 17 00-

3.XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA16.09. 18 r.-Ofiary na remont kościoła w Kołbaczu

Kołbacz g. 8 30- + Wanda, Mieczysław i + zm. rodziców

Żelewo g.10 00- + Stanisławę i Stanisław

Kołbacz g.11 30- dziękczynna i bł B. op.MB dla Katarzyny i Tomasza w 1 r. śl.

Debina g.13 00- + Anna Cybulska

4.Dziękuję za wszelkie dobro; za ofiary,( zwłaszcza na remont), za opiekę nad światynią, za tydzień proszę o posprzątaniemieszkańców UL.CYSTERSÓW 2A.

Wybory Rady Parafialnej (kartki z nazwiskami do czarnej skarbony przy krzyzu)

Zachęcam do czytania prasy katolickiej; Gość Niedzielny, Niedziela

Proszę o modlitwę w intencji spraw związanych z remontem naszego kościoła!

Błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej na każdy dzień !

Szczęść Boże !

Ks. Proboszcz