Klasztor w Kołbaczu

Ogłoszenia parafialne na 30 września

Ogłoszenia parafialne na 30 września

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA30.09.18 r.Zbiórka do puszek ŚDM Panama 2019r.

Kołbacz g. 8 30- + Danuta

Żelewo g.10 00- + Kazimierz Cymerman( 2 r. śm.)

Kołbacz g.11 30-+rodziców; Regina, Józef Sikora i Stefania , Edmund

Miaczkowski

Debina g.13 00- + Czesław i Marek Czajkowscy

2. Msze św. w tygodniu w KOŁBACZU i Różaniec;

Poniedz. g. 18 00- dziękczynna w 11 r. ur. Weroniki / Różaniec Kl I-III

Spotkanie rodziców dzieci komunijnych

Wtorek g. 18 00- + Marek ( 4 r. śm.) / Różaniec kl IV- VI

Środa g. 18 00-dziękczynna w r. śl. Doroty i Jerzego/ Różaniec Kl.VII,VIII,GM

Czwartek g. 18 00- + Zdzisław Genszczak / Róża Niepokalanego Srca NMP

Piątek(IPiątek)od g. 15 00- odwiedziny chorych

g. 18 00- / Róża NMP Bolesnej

Sobota g. 18 00-+Stanisław / Nabożeństwo I sobota -Róża św. Józefa

ŻELEWO; środa g. 17 00-

3.XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA07.10.18 r.-Ad.- Modlitwa Różańcowa za Ojczyznę

Kołbacz g. 8 30- + Stanisław, Zygmunt Zelezny i zm. z rodziny

Żelewo g.10 00- + Piotr Misztal, Antonina, Mieczysła,Władysław Jędrzejczak

Kołbacz g.11 30- + Eugieniusz Piwowarczyk( 22 r. śm.)-pośw. różańcy -KLIII

Po Mszy św. CHRZEST; JULIA RUSZCZYCKA

Debina g.13 00- + Anna Cybulska

! Kołbacz g. 18 00- dziękczynna w int, Darii / Różaniec Róża św. M. Magdaleny

4.Dziękuję za wszelkie dobro; za ofiary,( zwłaszcza na remont), za opiekę nad światynią, za tydzień proszę o posprzątaniemieszkańców UL.CYSTERSÓW 3B

WYPOMINKI ; (kartki z numerami do czarnej skarbony przy krzyżu)

Zachęcam do czytania prasy katolickiej; Gość Niedzielny, Niedziela.

Proszę o modlitwę w intencji spraw związanych z remontem naszego kościoła!

Błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej na każdy dzień !

Szczęść Boże !

Ks. Proboszcz