Klasztor w Kołbaczu

Ogłoszenia parafialne na 3 czerwca

Ogłoszenia parafialne na 3 czerwca

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. IX NIEDZIELA ZWYKŁA 03..06.2018 r. ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA- Puszka Zmiana Tajemnic Różańca ( po wieczornej Mszy)

Kołbacz g 8 30- + Mikołaj Jarmużek ( 7 r. śm)

Żelewo g.10 00-+ rodziców

Kołbacz g.11 30-+ Wacław, Anna, Antoni i zm z rodziny

Dębina g.13 00-+ +męża , rodziców i braci

Kołbacz g.18 00- Nabożeństwo- procesja/ + Ryszard Musialski

2. Msze św. w tygodniu w Kołbaczu;Nabożeństwo do NSPJ

MISJE U STÓP KRZYŻA 01. do 08 .06- ODPUST( Oktawa Bożego Ciała)

Od ponedziałku do czwartku :

Przed południem od g. 9 00 – dzieci ze szkoły ( pod opieką nauczyciela)

g.15 00 –Koronka do Miłosierdzia Bożego i Różaniec,g.16 00-w ciszy adoracja

g.17 00-Droga Krzyżowa g. 18 00-Msza św. procesja i Nabożeństwo do NSPJ

Poniedz. g. 18 00-+ Danuta ( int. Rózy św. Marii Magdaleny)

Wtorek g. 18 00- dziękczynna w 94 r. ur. Marianny Rajczak

Sroda g. 18 00- dziękczynna w 7 r. ur. Alicji

Czwartek g. 18 00- + Zdzisław /zakończenie Oktawy B.C. pośw. wianków

Piątek 08.06- UROCZYSTOŚĆ NSPJ –ODPUST ipożegnanie krzyża“

16 30- Litania NSPJ i koronka ! g. 17 00– za parafian

-dziękczynna w 2 r. ur. Kubusia

Sobota g 17 00-Różaniec i Msza sw, w intecji Róży Niepokalanego Serca NMP

g. 18 00-Nabożeństwo –dziękczynna w 50 r. śl. Danuta i Ryszard Nowak

ŻELEWO- Środa g. 17 00-

3. X NIEDZIELA ZWYKŁA 10.06.2018 r.

Kołbacz g 8 30- +rodziców i dziadków ; Marta , Piotr Pałkszto i

Anna Józef Jakowczuk

Żelewo g.10 00-+ Leon i Bogdan Gumienny

Kołbacz g. 11 15 – litania do NSPJ

g.11 30-dziękczynna w 40 r. śl. Alicji i Wiesława/CHRZEST; Maria Zawada

Dębina g.13 00-+ Anna Cybulska

4.Dziękuję za wszelkie dobro; za ofiary,( zwłaszcza na remont),za opiekę nad światynią, za tydzień proszę o posprzątaniemieszkańców Sz. Mn. 5C.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej; Gość Niedzielny, Niedziela

Proszę o modlitwę w intencji spraw związanych z remontem naszego kościoła!

Błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej na każdy dzień !

Szczęść Boże !

Ks. Proboszcz