Klasztor w Kołbaczu

Ogłoszenia parafialne na 28 kwietnia

Ogłoszenia parafialne na 28 kwietnia

 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. II NIEDZIELA WIELKANOCNA- Miłosierdzia Bożego 28.04.-puszka Caritas
Kołbacz  g.  8 30- + Eugieniusz i Nadierzewa
Żelewo   g. 10 00-+ rodziców; Genowefa i Kazimierz             
Kołbacz  g. 11 30-+ Felicja i Leon + rodzeństwo
Dębina   g. 13 00-+ Stanisławę Kaźmierczak(1 r. ś.)+Władysław i Anna Prażuch

2. Msza św. w tygodniu w Kołbaczu i Nabożeństwa Majowe;
Poniedziałek g. 18 00-  o szczęśliwe egzaminy
Wtorek         g. 18 00- + Tomasz Rutkowski 
Środa 01.05. g. 18 00- + Jan Nowik (10 r. śm.) NABOŻEŃSTWA  MAJOWE
Czwartek      g. 18 00- +  Maria Sotek ( 4 r. śm.)
          Piątek 03.05 – NMP KRÓLOWEJ POLSKI
Kołbacz  g.  8 30- + Zygmut, Stanisław, Kazimierę Żelezny
Żelewo   g. 10 00-+ Bronisław             
Kołbacz  g. 11 30-+ rodziców i brata
Dębina  g.13 00-+Jan,Anna Prażuch, Władysław,Stanisław, Rozalia Kaźmierczak
Kołbacz  ! g. 17 00-+ rodziców; Pelagia i Józef i +rodzeństwo/ Nab. Majowe

Sobota         g. 13 00- CHRZEST Aurelia Kasprzak
      !  g. 15 00- odwiedziny chorych
                   g. 17 00- w intencji strażaków
                   g. 18 00- + Józef Miaczkowski ( Róża MB. Bolesnej) Nab. I soboty

3. III NIEDZIELA WIELKANOCNA 05.05.2019 r. adoracyjna
Kołbacz  g.  8 30- + zm. z rodz. Jegielińskich
Żelewo   g. 10 00-+ Helena i Bolesław Umiński, Kazimiera i Piotr Sołonko             
Kołbacz  g. 11 30-+ Józef Bugiereszta ( 33 r. śm.)
Dębina   g. 13 00-+ Maria, Kazimierz, Henryk
Kołbacz  g. 18 00-Dziękczynna w 80 r. ur./Nab. Majowe i Zmiana Tajemnic 

4. Dziękuję za wszelkie dobro; za ofiary,( zwłaszcza na remont),za opiekę nad światynią, za tydzień proszę o posprzątanie mieszkańców; Ul.Sz. Mnichów 5D.
   Zachęcam do czytania prasy katolickiej; Gość Niedzielny,Niedziela

Proszę o modlitwę w intencji  spraw związanych z remontem naszego kościoła 
            Blogosławieństwa Bożego I opieki Matki Bożej na każdy dzień!.

                                                 Szczęść Boże   
                                                Ks. Proboszcz