Klasztor w Kołbaczu

Ogłoszenia parafialne na 23 września

Ogłoszenia parafialne na 23 września

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.XXV NIEDZIELA ZWYKŁA23.09. 2018 r.

Kołbacz g. 8 30- + Anna i Antoni Rawscy

Żelewo g.10 00- + Stefan Siełacz ( 26 r. śm.)

Kołbacz g.11 30- + Bolesławę Szczechowiak

Debina g.13 00- + Stefan Piotrowicz, + Władysław Mika

2. Msze św. w tygodniu w KOŁBACZU;

Poniedz. g. 18 00- dziękczynna w 2 r. urodz. Filipa

Wtorek g. 18 00- + Marek

Środa g. 18 00- + rodziców

Czwartek g. 18 00-

Piątek g. 18 00-

Sobota g. 18 00-+ Józefę Kłosińską ( 40 r. śm.)i zm z rodziny

Cienie Zapomnianych Kultur“ g. 19 00- spotkanie prezentacja ( świetlica

g. 20 30- koncert w kościele / po koncercie maping

ŻELEWO – Środa g. 17 00-

3.XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA30.09. 2018 r.

Kołbacz g. 8 30- + Danuta

Żelewo g.10 00- + Kazimierz Cymerman( 2 r. śm.)

Kołbacz g.11 30-+rodziców; Regina, Józef Sikora i Stefania , Edmund

Miaczkowski

Debina g.13 00- + Czesław i Marek Czajkowscy

4.Dziękuję za wszelkie dobro; za ofiary,( zwłaszcza na remont), za opiekę nad światynią, za tydzień proszę o posprzątaniemieszkańców UL.CYSTERSÓW 2C.

Zapraszam chłopców( po I komunii) do służby liturgicznej-(ministrantów).

Wybory Rady Parafialnej (kartki z nazwiskami do czarnej skarbony przy krzyżu)

Zachęcam do czytania prasy katolickiej; Gość Niedzielny, Niedziela.

Proszę o modlitwę w intencji spraw związanych z remontem naszego kościoła!

Błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej na każdy dzień !

Szczęść Boże !

Ks. Proboszcz