Klasztor w Kołbaczu

Ogłoszenia parafialne na 16 września

Ogłoszenia parafialne na 16 września

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA16.09. 18 r.-Ofiary na remont kościoła w Kołbaczu

Kołbacz g. 8 30- + Wanda, Mieczysław i + zm. rodziców

Żelewo g.10 00- + Stanisławę i Stanisław

Kołbacz g.11 30- dziękczynna i bł B. op.MB dla Katarzyny i Tomasza w 1 r. śl.

Debina g.13 00- + Anna Cybulska

2. Msze św. w tygodniu w KOŁBACZU;

Poniedz. g. 18 00- dziękczynna w 40 r. ślubu Ireny i Krzysztofa o zdrowie i bł.

Wtorek g. 18 00-

Środa g. 18 00-+ Paweł Olszewski ( 21 r. śl.)

Czwartek g. 18 00- dziękczynna w 1 ur. Antosia

Piątek g. 18 00- +rodzina Prech i Patos

Sobota g. 18 00- dziękczynna z okazji urodz. Darii

ŻELEWO – Środa g. 17 00-

3.XXV NIEDZIELA ZWYKŁA23.09. 2018 r.

Kołbacz g. 8 30- + Anna i Antoni Rawscy

Żelewo g.10 00- + Stefan Siełacz ( 26 r. śm.)

Kołbacz g.11 30- + Bolesławę Szczechowiak

Debina g.13 00- + Stefan Piotrowicz, + Władysław Mika

4.Dziękuję za wszelkie dobro; za ofiary,( zwłaszcza na remont), za opiekę nad światynią, za tydzień proszę o posprzątaniemieszkańców UL.CYSTERSÓW 2B.

Zapraszam chłopców( po I komunii) do służby liturgicznej-(ministrantów).

Wybory Rady Parafialnej (kartki z nazwiskami do czarnej skarbony przy krzyżu)

Zachęcam do czytania prasy katolickiej; Gość Niedzielny, Niedziela.

Proszę o modlitwę w intencji spraw związanych z remontem naszego kościoła!

Błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej na każdy dzień !

Szczęść Boże !

Ks. Proboszcz