Klasztor w Kołbaczu

Ogłoszenia na piątego września

Ogłoszenia na piątego września

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 05..09.2021r.adoracyjna- Zmiana Tajemnic

Dzień Solidarności z Afganistanem- Puszka Caritasu-

Kołbacz g. 8 30- dziękczynna z okazji urodz. Darii i Pawła

Żelewo g. 10 00-+ Kazimierz i Stefania Smak

Kołbacz g. 11 30- dziękczynna w 50 r. śl. Teresy i Stanisława Nużyńskich

Dębina g. 13 00- ODPUST – NMP POCIESZENIA- ks. Mariusz Ogórski

Ks. Proboszcz – za + Waldemara Kaczanowskiego

2.MSZE ŚWIĘTE w KOŁBACZU ;

Poniedziałek g. 18 00- 

Wtorek g. 18 00-

Środa 08.09. UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA N.M.P. 

g. 10 00- Msza św. pogrzebowa + Łukasz Jankowiak

g. 14 00- pogrzeb na cmentarzu w Jasienicy

g. 18 00- + Ewa ( 1 r. śm.)

Czwartek g. 18 00- dziekczynna w 37 r. śl. Michaliny i Kazimierza 

i opiekę Bożą dla rodzin Tomka i Wiolety.

Piatek  g. 18 00- +Eugeniusz Stefanowicz (od Rózy św. M.Magdaleny)

Sobota Żelewo g. 15 00 – CHRZEST;Leo Theo KAHL

g. 18 00- + Tadeusz Próchniak ( od rodz. Żochowskich)

ŻELEWO środa g. 17 00- nie ma !

3. XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA 12.09.2021r

Kołbacz g. 8 30- dziękczynna z okazji 80 urodz. Zofii Abramowskiej

Żelewo g. 10 00- + Helena , Stefan, Franciszek Siełacz

Kołbacz g. 11 30- + Danuta

Dębina g. 13 00- + Marianna Klimczak i + Tomasz Nawrocki

4.Dziękuję za wszelkie dobro; za ofiary,zwłaszcza na remont”, za opiekę nad

świątynią, za tydzień proszę o posprzątanie mieszkańców Ul.SZ.Mnichów1B

Zachęcam do czytania prasy katolickiej; Gość Niedzielny i Niedziela.

Gość Niedzielny Ekstra – 10 zł.

Życzę ; Bożego Błogosławieństwa i opieki Matki Bożej na każdy dzień !

Szczęść Boże !

ks. Proboszcz