Klasztor w Kołbaczu

Ogłoszenia na 9 lutego

Ogłoszenia na 9 lutego

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.V NIEDZIELA ZWYKŁA 09.02.2020r.adoracyjna . Zmiana Tajemnic Różańca

Kołbacz g. 8 30- dziękczynna 40 r ur. Syna Przemysław, 10 r. ur. Kacpra

i 6 r. urodzin Mikelli.

Żelewo g. 10 00- + Kazimierz

Kołbacz g. 11 30- + Krzysztof Erlich

Debina g. 13 00- + Anna Bas , Teresa, Pel, Jan Wieloch

2.Msze św. w tygodniu w KOŁBACZU;

Poniedz. g. 18 00- + Czesław 

Wtorek 11.02. Światowy Dzień Chorego- namaszczenie chorych 

g. 18 00- +z rodz. Barskich, Czarneckich i Lipskich ( od r.Filarowskich)

Środa g. 18 00-+ Krystyna I + Jarosław (30 r. śm.) Popiela i zm z rodziny

i +Marianna Kowalczyk i zm z rodziny 

Czwartek g. 18 00- + Władysławę Flejterską ( 10 r. śm.)

Piątek g. 18 00- dziękczynna w 35 r. śl. Malgorzaty i Zbigniewa

Sobota g. 18 00- + Olga( 15 r. śm.) i Michał

ŻELEWO – środa g. 17 00-

3.VI NIEDZIELA ZWYKŁA 16.02.2020 r. –ofiary na remont kościoła w Kołbaczu

Kołbacz g. 8 30- + Antoni ,Michał i Jan Binkiewicz, + Irena , Kazimierz Rył 

Żelewo g. 10 00- + Eugieniusz 

Kołbacz g. 11 30- dziękczynna w 55 r. śl. 

Dębina g. 13 00- + rodziców , rodzeństwo i babć

4.Dziękuję za wszelkie dobro; za ofiary,( zwłaszcza na remont),za opiekę nad światynią, za tydzień proszę o posprzątaniemieszkańców ;Ul.SZ.MNICHÓW 5B

Zachęcam do czytaniaprasy katolickiej; Gość Niedzielny, Niedziela(6zł.)

Proszę o modlitwę w intencji szczęsliwych prac remontowych w naszej parafii!

Blogosławieństwa Bożego i opieki Matki Najświętszej !

Szczęść Boże !

Ks. Proboszcz