Klasztor w Kołbaczu

Ogłoszenia na 8 listopada

Ogłoszenia na 8 listopada

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.XXXII Niedziela Zwykła 08.11.adoracyjna-Zmiana Tajemnic Różańca

Kołbacz g. 8 30-+ z Róży św.M. Magdaleny i + Elżbieta Wypominki 1-30

Żelewo g. 10 00-+ rodz. Stefańczyków  Wypominki

Kołbacz g. 11 30-+Józef Bugiereszta,+ Jan i Walentyna Jakubiak Wyp. 31-60

Dębina g. 13 00-+ Kazimierz Swatowski ( 1 r. śm.)  Wypominki

2. Msze św. w KOŁBACZUWYPOMINKI –codziennie g. 18 00

Poniedz. g.18 00- + rodziców; Józefę i Piotr  Wypominki 61-90

Wtorek g. 18 00-+ Marcin  Wypominki 91-120

11.11.2020r. NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Żelewo g. 10 00- Wypominki

Kołbacz g.11 30-dziękczynna w 40 r. śl. Barbary i Władysława Wypom.121-…

Dębina g.13 00- + Jan Janos ( 2 r. śm.)  Wypominki

Czwartek g. 18 00-  Wypominki 1-30

Piątek g. 18 00-+ zm. z rodziny  Wypominki 31-60

Sobota g. 16 00- CHRZEST; Igor Jaworski 

g. 18 00- + Karol Jaskóła  Wypominki 61-90

3.XXXIII Niedziela Zwykła 15.11.Ofiary na remont Kościoła w Kołbaczu.

Kołbacz g. 8 30-+ Kazimierę,Stanisław, Zygmut Żelezny,

+ Krystyna Karbowniak i + Przemek Pinkosz  Wypominki 91-120

Żelewo g. 10 00-+ z rodziny Małyszczyckich  Wypominki

Kołbacz g. 11 30-+ Stanisław Kujawski ( 20 r. śm.)  Wypominki 121…

Dębina g. 13 00-+ Kazimierz,Stefania, Leszek, Zbigniew Skwara Wypominki

4. Dziękuję za wszelkie dobro; za ofiary,zwłaszcza na remont kościoła,

za opiekę nad świątynią, za tydzień proszę o posprzątanie ;

mieszkańców UL. SZARYCH MNICHÓW 2B.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej; Gość Niedzielny i Niedziela(6zł.).

KARTY WYPOMINKOWE(numerowane)-składamy do czarnej skarbony.

Proszę o modlitwę o szczęśliwy przebieg prac remontowych kościoła !

Błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień!

Szczęść Boże !

ks. Proboszcz