Klasztor w Kołbaczu

Ogłoszenia na 6 grudnia

Ogłoszenia na 6 grudnia

1. II NIEDZIELA ADWENTU 06.12.20r.-adoracyjna;Zmiana Tajemnic Różańca

Kołbacz g. 8 30- + Elżbieta i Zbigniew Lipscy

Żelewo g. 10 00-+ Helena, Franciszek, Stefan Siełacz, 

+ Helena i Bolesław Umiński

Kołbacz g. 11 30-+ Danuta, Józef, Grzegorz, Dariusz, Marian

+ zm z rodz. Frątczaków i Woźnickich

Dębina g. 13 00-+ Anna i Jan, Prażuch, Rozalia i Stanisław Kaźmierczak 

2. Msze św. w KOŁBACZURORATY g. 18 00

Poniedz. g. 18 00- + Anatolia Kubacka ( od Zosi z rodziną)

Wtorek UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP 08.12.2020r

g. 18 00-

Środa g. 18 00- + Anatolia Kubacka ( int.od Zosi z rodziną))

Czwartek g. 18 00- + Anatolia Kubacka ( od rodz. Jaworskich i Kłosińskich)

Piątek g. 18 00- + Ryszard Rogacki ( int. żałobników)

Sobota g. 18 00- + Aleksandrę Polak

! ŻELEWO- Wtorek g. 17 00- 

3.III NIEDZIELA ADWENTU 12.12.2020r.

Kołbacz g. 8 30- + Janina , Paweł i zm. z rodz. Kiedrzyn

Żelewo g. 10 00- + Antoni Dyszczyk

Kołbacz g. 11 30- + Antoni Smyk i Wiesław Palus

Dębina g. 13 00- + Maria, Kazimierz , Henryk 

4. Dziękuję za wszelkie dobro; za ofiary,zwłaszcza na remont kościoła,

za opiekę nad świątynią, za tydzień proszę o posprzątanie ;

mieszkańców UL. SZARYCH MNICHÓW 4B.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej; Gość Niedzielny i Niedziela(6zł.).

Kartki świąteczne ; duże z kopertą – 2.20 zł. małe -0.60 zł.

Świece Caritas „wigilijne dzieło pomocy dzieciom”; duża, kula – 15 zł.mała-6zł 

Proszę o modlitwę o szczęśliwy przebieg prac remontowych kościoła !

Błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień!

Szczęść Boże !

ks. Proboszcz