Klasztor w Kołbaczu

Ogłoszenia na 4 października

Ogłoszenia na 4 października

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA 04.10.2020 r. Adoracyjna

Kołbacz g. 8 30- + Jan, Stefanię, Reginę i + rodzeństwo

Żelewo g. 10 00- + Piotr, Mieczysław, Antonina Misztal

+ Władysław Jędrzejczak

Kołbacz g. 11 30- dziękczynna w 13 r. ur. Weroniki

Poświęcenie różańców dzieciom komunijnym

Dębina g. 13 00- + Aniela Pach ( 1 r. śm.)

Kołbacz g. 18 00 + Stanisław i Włodzimierz /Różaniec „Margaretki“

Zmiana Tajemnic Różańca

2. Msze św. w KOŁBACZU;Nabożeństwo Różańcowe codziennie g. 18 00

Poniedz. g. 18 00- dziękczynna w 63 r. ur.Anny  Różaniec kl. III-IV

Wtorek g. 18 00- + Zdzisław Genszczak ( r. śm.) Różaniec kl. V-VIII

Środa g. 18 00- 07.10. NMP Różańcowej;

+ Marek Brzuska (30 dni po śm.)+ rodziców: Janina i Jan/Róża MB Bolesnej

Czwartek g. 18 00-+ Eugeniusz(24r.ś.)i zm z rodziny  Róża św.M.Magdaleny

Piątek g. 18 00-dziękczynna w 70 r. ur. Stanisławy Róża Niep.Serca NMP

Sobota g.18 00- dziękczynna w 88 ur. mamy Jadwigi  Róża św. Józefa

ŻELEWO; Środa g. 17 00-

3 . XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 11.10.2020rXX DZIEŃ PAPIESKI

Zbiórka do puszek– DZIEŁO NOWEGOTYSIĄCLECIA

Kołbacz g. 8 30-+Stanisław,Zygmunt,Kazimierę Żelezny,Krystyna Karbowniak

Żelewo g. 10 00-+ Stanisław Komorowski, + Stanisław Łokietek 

Kołbacz g. 11 30-+ Stanisław Zazulak

Dębina g. 13 00 + Stanisławę i Władysław Kaźmierczak

Kołbac g. 18 00-+ Bukrabowie, Szczepańscy,Sobolewscy, i Głowaccy

Różaniec„Margaretki“

4. Dziękuję za wszelkie dobro; za ofiary,zwłaszcza na remont kościoła,

za opiekę nad świątynią, za tydzień proszę o posprzątanie ;

mieszkańców UL. BOGUSŁAWA nr 3, 4, 5.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej; Gość Niedzielny i Niedziela(6zł.).

KARTY WYPOMINKOWE(numerowane)-składamy do czarnej skarbony.

Proszę o modlitwę o szczęśliwy przebieg prac remontowych kościoła !

Błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień!

Szczęść Boże !

ks. Proboszcz