Klasztor w Kołbaczu

Ogłoszenia na 4 listopada

Ogłoszenia na 4 listopada

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA 04.11.2018r. Adoracja/ Zmiana Tajemnic Różańca

Kołbacz g. 8 30- zm. rodziców , bliskich z Róży św. M, Magdaleny/Wyp.31-60

Żelewo g. 10 00- + Krystyna (1 r. śm.) / wypominki

Kołbacz g. 11 30- + Stanisław Kujawski (18 r. śm.) / wypominki 61-90

Debina g. 13 00- + Anna Cybulska /wypominki

2. Msze św. w tygodniu w KOŁBACZU ;

Poniedz. g. 18 00-+Ryszard i zm.z rodz. Musialskich i Michaliski-wyp.91 -120

Wtorek g. 18 00- wypominki 121-150

Środa g. 18 00- + Piotr i zm. z rodziny wypominki 151-180Czwartek g. 18 00- wypominki 181-….

Piątek g. 18 00-+ rodziców ; Józefę i Piotra wypominki 1- 30

Sobota g. 18 00-+z rodzini z obu stron wypominki 31-60

ŻELEWO; Środa g. 17 00- +Stanisławę, Adam, Alicję i Jerzego – wypominki

3.XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA 11.11.2018r. 100-lecie Odzyskania Niepodległości

Kołbacz g. 8 30- zm. rodziców ; Maria i Józef /wypominki 61-90

Żelewo g. 10 00- + Helena i Sergiusz Kućko / wypominki

!Dębina g. 11 30- + Marianna i Marcin Sobczyk / wypominki

! KOŁBACZ g. 13 00– +Helena , Antonina ,Antoni, Jan ,Helena i Jan

Modlitwa za Ojczyznę

4.Dziękuję za wszelkie dobro; za ofiary,( zwłaszcza na remont), za opiekę nad światynią, za tydzień proszę o posprzątaniemieszkańców UL.CYSTERSÓW 5A.

Zachęcam do czytaniaprasy katolickiej; Gość Niedzielny, Niedziela.

Proszę o modlitwę w intencji spraw związanych z remontem naszego kościoła!

Błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej na każdy dzień !

Szczęść Boże !

Ks. Proboszcz