Klasztor w Kołbaczu

Ogłoszenia na 31 stycznia

Ogłoszenia na 31 stycznia


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. IV NIEDZIELA ZWYKŁA 31.01.20201.

Kołbacz g. 8 30- + Józef Stępień( od Zenony Zazulak)

Żelewo g. 10 00- 

Kołbacz g. 11 30- + Eugeniusz Kłosiński ( od żałobników)

Dębina g. 13 00- + Stanisław Musialski

2.MSZE ŚWIĘTE w KOŁBACZU ;

Poniedziałek g. 10 00-rozbieranie dekoracji bożonarodzeniowej

g. 18 00- + Zofia Cierieszko ( od Róży MB Bolesnej )

Wtorek ; ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO 02.02.-pośw. gromnic 

modlitwa i ofiary na zakony klauzurowe

ŻELEWO g. 17 00 – 

KOŁBACZ g. 18 00- + rodziców i teściów i + brata Jana i Pawła

Środa g. 18 00- + Eugeniusz Kłosiński ( od Margaretek )

Czwartek g. 18 00- + Tadeusz Lorczak ( od żony z dziećmi)

Piątek( I Piątek) g. 18 00- + Józef Stępień (od siostry Stefanii z rodziną)

Sobota g. 18 00- + Marian Popiela ( od żałobników)

Nabożeństwo I sobotnie i Apel

ŻELEWO środa g. 17 00- nie ma

3. V NIEDZIELA ZWYKŁA 07.02.20201.- Adoracyjna

Kołbacz g. 8 30- + Stanisław i Stefan i zm z rodziny

Żelewo g. 10 00- + Wiesław Kowalczyk ( 8 r. śm.)

Kołbacz g. 11 30- + Krzysztof i zm. z rodziny – poświęcenie medalików i

świec dzieciom komunijnym

Dębina g. 13 00- + Zenon, Maria, Bożena Lewandowscy

4. Dziękuję za wszelkie dobro; za ofiary,zwłaszcza na remont kościoła,a także”kolędowe do kopert”, za opiekę nad świątynią, za tydzień proszę o posprzątanie ; mieszkańców UL. SZARYCH MNICHÓW 6C.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej; Gość Niedzielny i Niedziela.

Błogosławieństwa Bożego na każdy dzień i opieki Matki Bożej ! 

Szczęść Boże !

ks. Proboszcz