Klasztor w Kołbaczu

Ogłoszenia na 31 marca

Ogłoszenia na 31 marca

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU31.03.19 r.- Rekolekcje Wielkopostne – Parafialne i szkolne31.03. – 3.04.Ks. Łukasz Piskuła

Kołbacz g. 8 30- + rodziców i rodzeństwo

Żelewo g. 10 00-+ Krystyna i Kazimierz 

Kołbacz g. 11 30-+ Przemysław Pinkosz i zm z rodziny Żelezny

Dębinag.13 00-+ Marianna i Wiesław Babicz, Janina, Zygmunt, Władysław Pach

g. 15 30- Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym(ofiary na kwiaty do grobu P.J.

2. REKOLEKCJE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ;

Poniedz, i wtorek w szkole g. 8 00- kl 0-V i g. 10 00- kl VI,VII, VIII i III Gim.

Środa g. 9 40- spowiedź i msza św. dla wszystkich

Poniedziałek 01.03. 2019 r

Dębina g 17 00- + Marian Sadejczyk ( int. Żałobników)

Żelewo g.18 00- + zm. babcie i dziadków

Kołbacz g.19 00- + zm z rodziny

Wtorek 02,04. 

Dębina g 17 00- 

Żelewo g.18 00- o zdrowie dla Barbary i Bł. Boże dla Gosi

Kołbacz g.19 00- + Krystyna , Klaus i Alina 

Środa 03,04, – Zakończenie Rekolekcji i spowiedź

Dębina g 17 00- / g. 16 30 -spowiedź

Żelewo g.18 00- + Czeslaw , Anna, Franciszek Zych/ g. 17 00- spowiedź

Kołbacz g.19 00- + Alfons i Sylwester Silski / g. 17 00- spowiedź

Czwartek g. 18 00- + Janina Cioch 

Piątek( I PIątek) g. 15 00 –odwiedziny chorych 

g. 16 30-Droga Krzyżowa dla dzieci

g. 18 00- Droga Krzyżowa dla starszych

Msza św. – + Sławomir Łukomski

Sobota g. 18 00- + Janina Szczepańska ( 10 r. śm.)/Nabożeństwo i Apel

DĘBINA i ŻELEWO – Piątek g. 17 00 – Droga Krzyżowa

3.V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU07.04. adoracyjna . Zmiana Tajemnic

Kołbacz g. 8 30- + Zbigniew ( 22 r. śm. )

Żelewo g. 10 00-+ rodziców Adam I Marta 

Kołbacz g. 11 30-+ Marta Kaczmarek ( 13 r. śm.)

Dębina g. 13 00-+Czesław , Wacław, Marianna, Henryk, Zdzisław Mikulski

g. 15 30- Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym(ofiary na kwiaty do grobu P.J.

4.Dziękuję za wszelkie dobro; za ofiary,( zwłaszcza na remont), za opiekę nad światynią, za tydzień proszę o posprzątanie mieszkańców; Ul. Sz. Mnichów 4C.

Zachęcam do czytaniaprasy katolickiej; Gość Niedzielny

Proszę o modlitwę w intencji spraw związanych z remontem naszego kościoła!

Błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień.