Klasztor w Kołbaczu

Ogłoszenia na 30 sierpnia

Ogłoszenia na 30 sierpnia


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. XXII NIEDZIELA ZWYKŁA 30.08.2020 r.

Kołbacz g.  8 30- + Józef

Żelewo g. 10 00- + Helena i Sergiusz Kućko 

Kołbacz g. 11 30- dziękczynna w r. Urodzin Zuzanny

Dębina g. 13 00- Odpustowa NMP Matki Pocieszenia

+ Waldemar Kaczanowski

2. Msze św. w KOŁBACZU;

Poniedziałek g. 18 00-+ Aleksandra Polak, + Ludwikę i Bronisław Laufer

Wtorek01.09.g. 17 30 – spowiedż dzieci rozpoczynających rok szkolny

g. 18 00- w intencj Bronisławy z okazji imienin

Środa g. 18 00- dziękczynna z okazji 20 rocznicy ślubu

Czwartek g. 18 00- + Stanisław i zm z rodziny

Piątek( I piątek)g. 17 30 – spowiedź

g. 18 00- rez. rodz. Chudak

Sobota( I sobota) g. 18 00- dziękczynna w 1 r. ur. Moniki / Nabożeństwo i Apel

3 . XXII NIEDZIELA ZWYKŁA 06.09.20r. Adoracyjna , Zmiana Tajemnic Różańca

Kołbacz g.  8 30- + Józef( męża) , zm. rodziców  i teściów

Żelewo g. 10 00- + Cecylia, Monika , Henryk 

Kołbacz g. 11 30- + Jan i Helena Stępień i zm z rodziny

Komunia rodzinna – AMELIA PRZEWŁOCKA-CHMARO

Chrzest- MATEUSZ KASZKIEWICZ

Dębina g. 13 00- + Zenon, Maria i Bożena Lewandowscy

4. Dziękuję za wszelkie dobro; za ofiary,zwłaszcza na remont kościoła,

za opiekę nad światynią, za tydzień proszę o posprzątanie ; 

mieszkańców UL.Cystersów  7B . 

Zachęcam do czytania prasy katolickiej; Gość Niedzielny i Niedziela(6zł.).

Proszę o modlitwę o szczęśliwy przebieg prac remontowych koscioła !

Blogosławieństwa Bożego i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień!

Szczęść Boże !

ks. Proboszcz