Klasztor w Kołbaczu

Ogłoszenia na 30 maja

Ogłoszenia na 30 maja

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ 30.05.2021 r.

Kołbacz g. 8 30- + Władysław Zięba ( 2 r. śm.)

Żelewo g. 10 00- +Bronisław / WPOMOŻYCIELKI WIERNYCH

Kołbacz g. 11 30- + Józef + Maria i Kazimierz

Dębina g. 13 00- + Teresa ( 3 r. śm.) i + Stefan Prymus

Kołbacz g. 18 00- + Feliksę i Jan Dłużak 

2.MSZE ŚWIĘTE w KOŁBACZU i Nabożeństwo Czerwcowe ”

Poniedziałek g. 18 00- + Alfons i Jerzy ( 15 r. śm.) Silski

Wtorek g. 18 00- dziękczynna i Boże Bł. dla dzieci 

Środa g. 18 00- + Krystyna

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA-03.06.

Kołbacz g. 8 30- 

Żelewo g. 10 00-+ Honorata, Józef, Katarzyna , Jan Bugdalscy- procesja

Dębina g. 11 30- + Stanisławę i Adam Kiełbik

Kołbacz g. 13 00-+ Daniel , Jerzy i zm. rodziców; Jana i Gabryjelę

Procesja Parafialna Bożego Ciała !

I OŁTARZ – Ul. SZ. MNICHÓW 4, II OŁTARZ – UL. CYSTERSÓW 3 I 4

III OŁTARZ- UL. BOGUSŁAWA , IV OŁTARZ – STRAŻ

Prośba o dekorację i zaproszenie szczególne dla dzieci i młodzieży

OKTAWA BOŻEGO CIAŁA- adoracja bez procesji

Piatek( I Piatek) g. 18 00- Mikołaj Jarmużek ( 10 r. śm.)

Sobota g. 15 00- Msza i Chrzest – MARYSI MALINOWSKIEJ (1 r. ur.)  

( I Sobota) g. 18 00-+ Kazimierz Supera (miesiąc po pogrzebie)-Nabożeństwo

! ŻELEWO- środa g. 17 00-nie ma

! DĘBINA – Sobota g. 17 00- + Roman Lewandowski ( int. żałobników)

3.X NIEDZIELA ZWYKŁA 06.06.21 r.adoracyjna; Zmiana Tajemnic Różańca

Kołbacz g. 8 30- + rodziców i brata

Żelewo g. 10 00- + Artur ( 1 r. śm.)

Kołbacz g. 11 30- dziękczynna w 25 r. śl. Darii i Piotra Wrzesińskich

Dębina g. 13 00- + Rafał Cybulski ( od żałobników)

4.Dziękuję za wszelkie dobro; za ofiary,zwłaszcza na remont”,za opiekę nad

świątynią,za tydzień proszę o posprzątanie; Ul Cystersów 4C.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej; Gość Niedzielny i Niedziela.

Życzę ; Bożego Błogosławieństwa i opieki Matki Bożej na każdy dzień !

Szczęść Boże !

ks. Proboszcz