Klasztor w Kołbaczu

Ogłoszenia na 30 czerwca

Ogłoszenia na 30 czerwca

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.XIII NIEDZIELA ZWYKŁA 30.06.2019 r./ofiary do puszek CARITAS; „wakacje“

Kołbacz g.  8 30- + Alojzy Janicki ( 34 r. śm.)

Żelewo g. 10 00- + rodziców ; Eugieniusz i Wacławę Krawczyk 

Kołbacz g. 11 15- Litania do NSPJ

g. 11 30- + Jerzy Bajor( 16 r. śm)+ rodziców; Jan i Gabryjelę

Dębina g. 13 00- + Jan Kucek ( imieninowa)

2. Msza św. w tygodniu w Kołbaczu

Poniedziałek g. 18 00- + Wladysłąw Kaźmierczak ( 24 r. śm.)

Wtorek g. 18 00- + Zbigniew i Elżbieta

Środa !g. 17 00- + Tomasz ( 1 r. śm.)

Czwarte g.18 00- + Jan Armata ( od Rózy NMP Bolesnej)

Piątek ( I piątek)  g. 15 00 – odwiedziny chorych

g. 18 00-+ Stefanię i Paweł ( w r. śm.)+józef i Jan z r.odz. Myśków

Sobota g. 18 00- + Piotr i Urszula Czech i zm z rodzinny + Adrianna

Nabożeństwo I Sobotnie i Apel

ŻELEWO – nie ma !

3. XIV NIEDZIELA ZWYKŁA 07.07.2019 r./adoracyjna zmiana Tajemnic Różańca

Kołbacz g.  8 30- + rodziców i teściów

Żelewo g. 10 00- dziękczynna w1 r. śl. Oli i Wojtek i ich rodziców w 30 r. ślubu 

Kołbacz g. 11 30- + brata Adama Kwiatkowskiego

Dębina g. 13 00- + Marianna i Marcin Sobczyk

4. Dziękuję za wszelkie dobro; za ofiary,( zwłaszcza na remont),za opiekę nad światynią, za tydzień proszę o posprzątaniemieszkańców Ul Cystersów 2A.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej; Gość Niedzielny, Niedziela

Proszę o modlitwę w intencji spraw związanych z remontem naszego kościoła

Blogosławieństwa Bożego I opieki Matki Bożej na każdy dzień!.

Szczęść Boże

Ks. Proboszcz