Klasztor w Kołbaczu

Ogłoszenia na 29 listopada

Ogłoszenia na 29 listopada

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. NIEDZIELA ADWENTU 29.11.2020 r. –poświęcenie opłatków

Kołbacz g. 8 30- dziękczynna z okazji urodzin Weroniki

Żelewo g. 10 00-+ zm. z rodziny Drulla i Jagła

Kołbacz g. 11 30-+ Henrykę i Michał

Dębina g. 13 00-+ Stanisław, Zofia i Irena 

2. Msze św. w KOŁBACZURORATY g. 18 00

Poniedz. św. Andrzeja AP. g. 18 00- z okazji imienin

Wtorek g. 18 00- + Jan Myśków (24 r. śm.)

Środa g. 18 00- + Anatolia Kubacka ( int. Róży M.B. Bolesnej)

Czwartek g. 18 00- 

Piątek( I piątek) g. 18 00- int. rodziny Chudak

Sobota g. 18 00- + Franciszek i Danuta( r. śm.)- Nabożeństwo i Apel

ŻELEWO- Środa g. 17 00- 

DĘBINA – Sobota g. 17 00- + Jan Podgórski ( int. żałobników)

3.II NIEDZIELA ADWENTU 06.12.20r.-adoracyjna;Zmiana Tajemnic Różańca

Kołbacz g. 8 30- + Elżbieta i Zbigniew Lipscy

Żelewo g. 10 00-+ Helena, Franciszek, Stefan Siełacz, 

+ Helena i Bolesław Umiński

Kołbacz g. 11 30-+ Danuta, Józef, Grzegorz, Dariusz, Marian

+ zm z rodz. Frątczaków i Woźnickich

Dębina g. 13 00-+ Anna i Jan, Prażuch, Rozalia i Stanisław Kaźmierczak 

4. Dziękuję za wszelkie dobro; za ofiary,zwłaszcza na remont kościoła,

za opiekę nad świątynią, za tydzień proszę o posprzątanie ;

mieszkańców UL. SZARYCH MNICHÓW 4A.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej; Gość Niedzielny i Niedziela(6zł.).

Kartki świąteczne ; duże z kopertą – 2.20 zł. małe -0.60 zł.

Świece Caritas „wigilijne dzieło pomocy dzieciom”; duża, kula – 15 zł.mała-6zł 

Proszę o modlitwę o szczęśliwy przebieg prac remontowych kościoła !

Błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień!

Szczęść Boże !

ks. Proboszcz