Klasztor w Kołbaczu

Ogłoszenia na 29 grudnia

Ogłoszenia na 29 grudnia

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. NIEDZIELA ŚW. RODZINY ;Jezusa, Maryi i Józefa 29.12.2019 r.

Kołbacz g. 8 30- Dziękczynna w 20 r. śl.Katarzyna i Zbigniew Zdybel

i w 19 r. urodzin Sary 

Żelewo g. 10 00- + rodziców i rodzeństwo 

Kołbacz g. 11 30- + Adam 

Dębina g. 13 00- + Anna Cybulska ( 3 r. śm.)

Kolęda DĘBINA od g. 15 00- kolonia nr.18, 25-27 i „Nowe Bloki“-od g.18 00

2. WIZYTA DUSZPASTERSKA – Kolęda( można zamawiać intencje)

Poniedziałek 30.12. Kołbacz g. 15 00 – + Roman – Kolęda w Dębinie nr 1- 17

Wtorek 31.12. Kołbacz g. 16 00- dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o 

opiekę MB i bł Boże w rodzinie 

Nabożeństwo dziękczynno- przebłagalne na zakończenie roku

NOWY ROK 01.01.2020r.Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

Żelewo g. 10 00- 

Kołbacz g. 11 30- + Adrianne i zm. dziadków 

Dębina g. 13 00- + Kazimierz Swatowski ( od Edyty i Leszka z dziećmi)

Kołbacz g. 18 00- Józef ( mąż), Rozalia ( mama), Edward ( brat)

Czwartek 02.01. DĘBINA; g. 15 00- msza i Kolęda- 28,29 20-24

Piątek 03.01. KOŁBACZ; g. 15 00- msza i kolęda- UL. CYSTERSÓW 8

Sobota 04.01. KOŁBACZ ;g. 10 00- kolęda UL. WARCISŁAWA

( I sobota ) g 15 00-Msza i nabożeństwo- UL CYSTERSÓW 7

3. II NIEDZIELA po Narodzeniu Pańskim-05.06.adoracyjna Zmiana Tajemnic

Kołbacz g. 8 30- dziękczynna w 45 r. śl. Zofii i Kazimierza 

Żelewo g. 10 00- + Genowefa i Kazimierz Cymerman 

Kołbacz g. 11 30- dziękczynna w 21 r. urodz. Bartosza 

Dębina g. 13 00- + Kazimierz Swatowski ( od Marysi Chachoskiej z rodziną))

Kolęda od g. 15 00- UL . CYSTERSÓW 6.

4.Dziękuję za wszelkie dobro; za ofiary,( zwłaszcza na remont),za opiekę nad światynią, za tydzień proszę o posprzątaniemieszkańców ;Ul.SZ..MNICHÓW 3B. 

Zachęcam do czytaniaprasy katolickiej; Gość Niedzielny, Niedziela

Blogosławieństwa Bożego w Nowym Roku!

Szczęść Boże !

Ks. Proboszcz