Klasztor w Kołbaczu

Ogłoszenia na 28 lipca

Ogłoszenia na 28 lipca

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. XVII NIEDZIELA ZWYKŁA  28.07.2019 r.pośw. pojazdów

Kołbacz g.  8 30- + Marek

Żelewo g. 10 00- + Stanisław Komorowski i + Stanisław Łokietek 

Kołbacz g. 11 30- + Zofia, Kazimierz , Bogusławę Krzemień

Dębina g. 13 00- + Eugieniusz Fiłek ( 5 r. śm.)

2. Msza św. w tygodniu w Kołbaczu

Poniedziałekg. 18 00- o zdrowie dla Eryka

Wtorek g. 18 00- + Stanisław ( int. Rodz. Chudak

Środa g. 18 00- + Zbigniew Rynowiecki

Czwarte g. 17 30- dziękczynna z okazji urodzin Anatolii

g. 18 00- + Barbara Wojtaszewska ( z int. żałobników)

Piątek ( I Piątek) g. 15 00- odwiedziny chorych

g. 18 00- + Irena, Stanisław, Krzysztof Malinowski

Sobota g. 18 00- + Jan Armata ( od Pawła Połtarzeckiego z żoną )

ŻELEWO i DĘBINA- nie ma mszy św. !

3. XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA  04.08.19 r. adoracyjna Zmiana Tajemnic Różańca

Kołbacz g.  8 30- + Zenon , Zdzisław i zm. z rodziny Kiedrzyn

Żelewo g. 10 00- + Genoewfa i Kazimierz

Kołbacz g. 11 30- + wnuczk Dawid Toczko

Dębina g. 13 00- + Alicja Korasiak ( 13 r. śm.) i Stanisławę Musialską ( 9 r. śm.)

4. Dziękuję za wszelkie dobro; za ofiary,( zwłaszcza na remont),za opiekę nad światynią, za tydzień proszę o posprzątaniemieszkańców Ul Cystersów 3B.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej; Gość Niedzielny, Niedziela

Proszę o modlitwę w intencji spraw związanych z remontem naszego kościoła

Blogosławieństwa Bożego I opieki Matki Bożej na każdy dzień!.

Szczęść Boże

Ks. Proboszcz