Klasztor w Kołbaczu

Ogłoszenia na 28 czerwca

Ogłoszenia na 28 czerwca

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. XIII NIEDZIELA ZWYKŁA  28.06.2020 r.

Kołbacz g.  8 30- + Janina i Paweł i zm z rodz. Kiedrzyń

Żelewo g. 10 00- + rodziców i siostry

Kołbacz g. 11 30- I KOMUNIA

Dębina g. 13 00- + Adam Pach ( 24 r. śm.)

Kołbacz g. 18 00- + Kazimierz Mikuś i zm z rodziny/Nabożeństwo Czerwcowe

2. Msze św. w KOŁBACZU-Nabożeństwa do NSPJ –codziennie ogodz .18 00

Poniedz. 29 .06.-Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła

g. 18 00- dziękczynna z okazji urodzin Henryki

Wtorek g. 18 00- + Aleksandrę Polak ( 13 r. śm.)

Środa g. 18 00-

Czwartek g. 18 00- + Janina

Piątek ( I Piątek) g. 18 00- + Stanisław

Sobota g. 18 00-+ Artur Sielski (od żałobników), Nabożeństwo (I sobota)Apel

ŻELEWO – środa g. 17 00- Nie ma !

DĘBINA – sobota g. 17 00-+ Rozalia Barska ( od żałobników)

3 . XIV NIEDZIELA ZWYKŁA 05.07.20r. Adoracyjna Zmiana Tajemnic Różańca.

Kołbacz g.  8 30-+ Władysław i Helena Bombel i dziękczynna 18 ur. Wiktorii

Żelewo g. 10 00-+ Wacławę i Eugieniusz Krawczyk 

Kołbacz g. 11 30- + Stefan i Teresa Prymus

Dębina g. 13 00- + Laura Dykta i Augustyn Janicki

4. Dziękuję za wszelkie dobro; za ofiary,zwłaszcza na remont kościoła,

za opiekę nad światynią, za tydzień proszę o posprzątanie ;

mieszkańców Ul. Cystersów 4B . 

Zachęcam do czytania prasy katolickiej; Gość Niedzielny i Niedziela(6zł.).

Proszę o modlitwę o szczęśliwy przebieg prac remontowych koscioła !

Blogosławieństwa Bożego i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień!

Szczęść Boże !

ks. Proboszcz