Klasztor w Kołbaczu

Ogłoszenia na 27 stycznia

Ogłoszenia na 27 stycznia

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.III NIEDZIELAZWYKŁA27.01.2019 r. 

Kołbacz g. 8 30- + rodziców i rodzeństwo zm. z rodziny Zyra

Żelewo g. 10 00-+ Maria, Krystyna, Kazimiwrz Chreptowicz 

Kołbacz g. 11 30- + Maria Erlich ( int. żałobników)

Dębina g. 13 00- + Wacław , Henryk , Ryszard, + rodzice ; Jan Franciszka,

brat Stanisław

2. Msze św. w tygodniu w Kołbaczu ;

Poniedziałek g.18 00-

Wtorek g.18 00- + Jarosław i Krystyna zm. z rodz. + Marianna Kowalczyk

i zm. z rodziny

Środa g.18 00- + Felicja Rutkowska

Czwartek g.18 00- + Anna Prażuch 

Piątek ( I Piątek) g. 15 00-odwiedziny chorych 

g.18 00- + Elżbieta Lipska ( int. żałobników)

Sobota 02.02 OFIAROWANIA PAŃSKIEGO – MB. Gromnicznej ; Dzień życia

konsekrowanego– pośw. gromnic

Dębina g. 16 00- 

Żelewo g. 17 00

Kołbacz g. 18 00+ Antonina, Michał , Jan Binkiewicz, + Irena Kazimierz Rył

Nabożeństwo I Sobota i Apel

3. IV NIEDZIELAZWYKŁA03.02.2019 r. adoracyjna Zmiana Tajemnic 

Kołbacz g. 8 30- + Stanisław , Stefan zm. z rodziny

Żelewo g. 10 00-+Józef Sipko ( 20 r. śm.) 

Kołbacz g. 11 30- + Krzysztof i zm. z rodziny

Dębina g. 13 00- + Anna Bas, Teresa Pel i + Jan Wieloch

4.Dziękuję za wszelkie dobro; za ofiary,( zwłaszcza na remont), za opiekę nad światynią, za tydzień proszę o posprzątaniemieszkańców UL.Warcisława.

Zachęcam do czytaniaprasy katolickiej; Gość Niedzielny, Niedziela.

Proszę o modlitwę w intencji spraw związanych z remontem naszego kościoła!

Błogosławieństwa Bożego i opieki Matko Bożej na każdy dzień ! 

Szczęść Boże !

Ks. Proboszcz