Klasztor w Kołbaczu

Ogłoszenia na 27 października

Ogłoszenia na 27 października

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.XXX NIEDZIELA ZWYKŁA 27.10.2019 r.

Kołbacz g. 8 30- dziękczynna w 30 r. śl. Teresy i Leszka

Żelewo g. 10 00- + Franciszek ( 43 r. śm.) /g. 9 30 różaniec 

Kołbacz g. 11 30- + Maria, Wacław. Krystyna

Dębina g. 13 00-+ Zofia, Stanisław , Irena

Kołbacz g. 18 00- + Anna / Różaniec Róża NMP Bolesnej

2. Msze św.w tygodniu w Kołbaczu;WYPOMINKI ..

Poniedziałek g. 18 00-dziękczynna w intencji pielgrzymów /Różaniec kl.I-IV

Wtorek g. 18 00- + rodziców i rodzeństwo /Różaniec kl.V-VIII

Środa g. 18 00- + rodziców , brata, bratow z r.Sapińskich /N. Serca NMP

Czwartek g.18 00- + Stanisław /Różaśw. M.Magdaleny

Piątek 01.11 2019 r – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH-(odpust1-8)

Kołbacz g. 8 30- + Stanisław

Żelewo g. 10 00- + rodziców i brata / nabożeństwo

Dębina g. 11 30- + Stanisław

Cmentarz Stare Czarnowo g. 13 00- Msza św. i Nabożeństwo 

Sobota 02.11. Wszystkich Wiernych Zmarłych- DZIEŃ ZADUSZNY-wypominki

Kołbacz g. 9 00- + Zbigniew, rodziców i teściów / Wypominki 91- pozostałe

Dębinag. 16 30 + Marek Jaworski ( rodz. ze Stargardu)- Wypominki

Żelewo g. 17 30- rodz. Kowalczyk i Kwiatkowski – Wypominki

Kołbaczg. 19 00-+Józef Bugiereszta + Walentyna i Jan Jakubiak/Wypo.1-90

Nabożeństwo I sobotnie Apel

ŻELEWO- środa g. 17 00- + Władysławę , Adolf, Tadeusz

3. XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA 03.11.2019 r.adoracyjna Zmiana Tajemnic Różanca

Kołbacz g. 8 30- + bliskich z rodz.Rózy św. Marii MagdalenyWypominki 1-30

Żelewo g. 10 00- + Zofia Bogucka Wypominki

Kołbacz g. 11 30- +rodziców i rodzeństwo Wypominki 31-60

Dębina g. 13 00-+rodziców; Zofia, Władysław, +Ryszard (mąż) ,

Kazimierz(brat), Franciszek(brat), Czesław(brat)/Wypominki

4.Dziękuję za wszelkie dobro; za ofiary,( zwłaszcza na remont),za opiekę nad światynią, za tydzień proszę o posprzątaniemieszkańców UL.Cystersów 8A.

Karty wypominkowe (składamy do czarnej skarbony przy krzyżu ) Zachęcam do czytaniaprasy katolickiej; Gość Niedzielny, Niedziela

Proszę o modlitwę w intencji spraw związanych z remontem naszego kościoła

Blogosławieństwa Bożego I opieki Matki Bożej na każdy dzień!.

Szczęść Boże !

Ks. Proboszcz