Klasztor w Kołbaczu

Ogłoszenia na 27 grudnia

Ogłoszenia na 27 grudnia

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.NIEDZIELA ŚW. RODZINY: Jezusa, Maryi i Józefa 27.12.2020r.

Kołbacz g. 8 30- + Adam

Żelewo g. 10 00- + Zofia, Józef , Bronisław

Kołbacz g. 11 30- + Władysław Jaguś ( 3 r. śm.)

Dębina g. 13 00- + Anna Cybulska( 4 r. śm.)

2. Msze św. w KOŁBACZU

Poniedz. g. 18 00 – + Eugeniusz ( 36 r. śm.)

Wtorek g. 18 00 – + Jan 

Środa g.18 00-+Stanisław/pogrzeb+Tadeusz Lorczak g12 00 cm.Kobylanka

Czwartek 31.12. g. 16 00- dziękczynna i Boże bł. i opiekę MB dla rodziny

Nabożeństwo dziękczynne i przebłagalne na zakończenie roku

01.01.21r. NOWY ROK-UROCZYSTOŚĆ ŚW. BOŻEJ RODZICIELKI MARYI

Żelewo g. 10 00- dziękczynna i z prośbą o szczęśliwe rozwiązanie spraw

Kołbacz g. 11 30- + Genowefa Rogowska ( od Teresy z mężem)

Dębina g. 13 00-

Kołbacz g. 8 30- + Rozalia i Edward

02.01.Sobota w Kołbaczu -nie ma mszy św.

MSZE ŚWIĘTE DLA RODZIN; zapraszam do kościoła!

ŻELEWO;

ŻELEWO OD nr 1-25  wtorek 29.12.2020r. g. 17 00

ŻELEWO OD nr 26 .. i pozostałe  środa 30.12.2020 r g. 17 00  

DĘBINA ;

DĘBINA nr 1-17  sobota 02.01.2021 r g. 17 00

DĘBINA nr 28, 29 i 20-24 i Komorówko  Poniedz.04.01.21r g. 17 00

DĘBINA nr 18, 25-27 i “NOWE BLOKI” wtorek 05.01. 2021r.g. 17 00

3.NIEDZIELA II po N.P. 03.01.20201.adoracyjna-Zmiana Tajemnic Różańca

Kołbacz g. 8 30- 

Żelewo g. 10 00- + rodziców : + Genowefa i Kazimierz

Kołbacz g. 11 30- dziękczynna w 70 r. ur. Teresy

Dębina g. 13 00- 

4. Dziękuję za wszelkie dobro; za ofiary,zwłaszcza na remont kościoła,

za opiekę nad świątynią, za tydzień proszę o posprzątanie ;

mieszkańców UL. SZARYCH MNICHÓW 5B

Zachęcam do czytania prasy katolickiej; Gość Niedzielny i Niedziela.

KOLĘDA( w tym roku ze względów pandemicznych) w formie Mszy św. 

za określone rodziny..Wykaz w gablotach !

Błogosławionego i Szczęśliwego Nowego Roku

Szczęść Boże !

ks. Proboszcz