Klasztor w Kołbaczu

Ogłoszenia na 24 marca

Ogłoszenia na 24 marca

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU24.03.19 r.

Kołbacz g. 8 30- dziękczynna w 40 r. urodzin Jacka

Żelewo g. 10 00-+ Alojzy ( 10 r. śm.) 

Kołbacz g. 11 30-+ Kazimierz Kłosiński ( 4 r. śm.)

Dębina g. 13 00-+ Zenon, Marianna , Bożena Lewandowscy

g. 15 30- Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym(ofiary na kwiaty do grobu P.J.

2. Msze św. w tygodniu w Kołbaczu ;

Poniedziałekg. 18 00- +Maria, Wacław, Krystyna

Wtorek g. 18 00- + Marek ( 5 r. śm.)

Środa g. 18 00- + Józef Bugiereszta

Czwartek g. 18 00- + rodziców Józefę i Piotra 

Piątek g. 16 30-Droga Krzyżowa dla dzieci

g. 18 00- Droga Krzyżowa dla starszych

Msza św. – o zdrowie i Boże bł. dla mamy Marianny Rajczak

Sobota g. 18 00- + z rodziny Orzechowskich i Olejniczaków

ŻELEWO środa g. 17 00-za dusze w czyścu cierpiące

DĘBINA i ŻELEWO – Piątek g. 17 00 – Droga Krzyżowa

3.IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU31.03.19 r.- Rekolekcje Wielkopostne – Parafialne i szkolne31.03. – 3.04.Ks. Łukasz Piskuła

Kołbacz g. 8 30- + rodziców i rodzeństwo

Żelewo g. 10 00-+ Krystyna i Kazimierz 

Kołbacz g. 11 30-+ Przemysła w Pinkosz i zm z rodziny Żelezny

Dębina g. 13 00-+ Marianna i Wiesław Babicz, Janina, Zygmunt i Władysław

Pach

g. 15 30- Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym(ofiary na kwiaty do grobu P.J.

6.Dziękuję za wszelkie dobro; za ofiary,( zwłaszcza na remont), za opiekę nad światynią, za tydzień proszę o posprzątanie mieszkańców; Ul. Sz. Mnichów 4B.

Zachęcam do czytaniaprasy katolickiej; Gość Niedzielny, Niedziela.

Proszę o modlitwę w intencji spraw związanych z remontem naszego kościoła!

Błogosławieństwa Bożego i opieki Matko Bożej na każdy dzień ! 

Szczęść Boże !

Ks. Proboszcz