Klasztor w Kołbaczu

Ogłoszenia na 24 listopada

Ogłoszenia na 24 listopada

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA 24.11.2019r –

zakończenie Roku Kościelnego.

Kołbacz g. 8 30-+ Kazimierę, Stanisław, Zygmunt Żelezny/Wypominki 91-120

+ Krystyna Karbowniak, + Przemek Pinkosz 

Żelewo g. 10 00- + Eugieniusz Zimon 9 w rocz. śmierci) /Wypominki

Kołbacz g. 11 30- + Helena, Antonina, Antoni , Dariusz 

i zm z rodz./Wypominki121-150

Dębina g. 13 00- + Marek Jaworski i zm z rodz.( r. ze Stargardu) /Wypominki

2. Msze św.w tygodniu w Kołbaczu;WYPOMINKI ..

Poniedziakg. 18 00-+ rodziców ; + Maria i Józef /Wypominki 151-180

Wtorek g. 18 00- /Wypominki 181-…

Środa g. 18 00- / Wypominki 1- 30 

Czwartek g.18 00- + Henryk Biegus ( 40 r. śm.) /Wypominki 31- 60

Piątek g. 18 00- + Jan ( 23 r. śm.) /Wypominki 61-90

SobotaŚw. Andrzeja Ap, g. 18 00 -dziękczynna z okazji imienin /Wyp.91-120

3. I NIEDZIELA ADWENTU- czas radosnego oczekiwania „na Przyjście Pana“ w tajemnicy Bożego Narodzenia i Paruzji – powtórnego przyjścia Chrystusa

Adoracyjna- Zmiana tajemnic – poświęcenie opłatków.

Kołbacz g. 8 30- z int. rodz. Chudak

Żelewo g. 10 00- + Lidia, Zofia, Michał 

Kołbacz g. 11 30- + Henrykę i Michała 

Dębina g. 13 00- + Kazimierz Swatowski (od Piotra Mikulskiego z rodz.)

ŻELEWO ; Środa g. 17 00- /wypomnki

4.Dziękuję za wszelkie dobro; za ofiary,( zwłaszcza na remont),za opiekę nad światynią, za tydzień proszę o posprzątaniemieszkańców Ul. WARCISŁAWA.

Zachęcam do czytaniaprasy katolickiej; Gość Niedzielny, Niedziela

Kartki świąteczne

Świece Caritas „ wigilijne dzieło pomocy dzieciom) -duże i małe

Proszę o modlitwę w intencji spraw związanych z remontem naszego kościoła

Blogosławieństwa Bożego I opieki Matki Bożej na każdy dzień!.

Szczęść Boże !

Ks. Proboszcz