Klasztor w Kołbaczu

Ogłoszenia na 23 lutego

Ogłoszenia na 23 lutego

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. VII NIEDZIELA ZWYKŁA 23.02.2020 r. 

Kołbacz g. 8 30- + Anastazja i Stefan Świerkosz 

Żelewo g. 10 00- + dziadków i babcie 

Kołbacz g. 11 30- + Sylwester Dziedzic ( 4 r. śm.) 

Dębina g. 13 00- + Jan Jakubiak ( 15 r. śm.)

2.Msze św. w tygodniu w KOŁBACZU;

Poniedz. g. 18 00- 

Wtorek g. 18 00-

ŚRODA POPIELCOWA-początek Wielkiego Postu-posypanie popiołem

DĘBINA g. 16 30-

ŻELEWO g. 17 30-+ Antoni Dyszczyk ( int. rodz. Ostróżne)

KOŁBACZ g. 19 00=-+ Marek ( 3 r. śm.)

Czwartek g. 

PiątekDroga Krzyżowag. 16 30-dla dzieci i g 18 00 -dla starszych 

Msza św. -+ zm zrodz. Najdów i Łukomskich

Sobota g. 18 00- + Willi ( 23 r. śm.) i + Krzysztof ( 3 r. śm.)

W Dębinie i Żelewie – Droga Krzyżowa w piątki o g. 17 00

3.I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 01.03.20 r.-adoracyjna .Zmiana Tajemnic.

Kołbacz g. 8 30- + Władysław, Roman, Kazimierz, Jadwiga 

Żelewo g. 10 00- + Piotr Siemak ( 3 r. śm.) 

Kołbacz g. 11 30- o bł. Boże zdrowie i opiekę M.B w rodzinie 

Dębina g. 13 00- + Helena i Jerzy Moras

g. 15 30 GORZKIE ŻALE z kazaniem pasyjnym –ofiary na kwiaty do grobu PJ

4.Dziękuję za wszelkie dobro; za ofiary,( zwłaszcza na remont),za opiekę nad światynią, za tydzień proszę o posprzątaniemieszkańców ;Ul.SZ.MNICHÓW 5D.

( kwiaty do Grobu Pańskiego)

Zachęcam do czytaniaprasy katolickiej; Gość Niedzielny, Niedziela(6zł.)

Proszę o modlitwę w intencji szczęsliwych prac remontowych w naszej parafii!

Blogosławieństwa Bożego i opieki Matki Najświętszej !

Szczęść Boże !

Ks. Proboszcz