Klasztor w Kołbaczu

Ogłoszenia na 22 listopada

Ogłoszenia na 22 listopada

1 UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA. 22.11.2020 r.

Kołbacz g. 8 30-+ Adam Dawidowicz ( 11 r. śm.)  Wypominki 31-60

Żelewo g. 10 00-+ Antoni Dyszczyk  Wypominki

Kołbacz g. 11 30-+ Helena (15 r. śm.) , Wacław , Krzysztof; 

zm. z rodziny Zielińskich i Tarków  Wypominki 61-90

Dębina g. 13 00-+ Stanisław Żygadło,+ Maciej i Emilia Koj Wypominki

2. Msze św. w KOŁBACZUWYPOMINKI –codziennie g. 18 00

Poniedz. g.18 00-  Wypominki 91-120

Wtorek g. 18 00-  Wypominki 120…

Środa g. 18 00- + rodziców; Maria i Józef  Wypominki 1-30

Czwartek g. 18 00- + Józef  Wypominki 31-60

Piątek g. 18 00- +Andrzej , rodzice teście , rodzeństwo (z oby stron)

Wypominki 61-90

Sobota g. 18 00- +Henryk(41 r.ś) + Agnieszka (43 r.ś.) Wypominki 91-120

ŻELEWO- Środa g. 17 00-  Wypominki

3.I NIEDZIELA ADWENTU 29.11.2020 r. –poświęcenie opłatków

Kołbacz g. 8 30- dziękczynna z okazji urodzin Weroniki

Żelewo g. 10 00-+ zm. z rodziny Drulla i Jagła

Kołbacz g. 11 30-+ Henryka i Michał

Dębina g. 13 00-+ Stanisław, Zofia i Irena 

4. Dziękuję za wszelkie dobro; za ofiary,zwłaszcza na remont kościoła,

za opiekę nad świątynią, za tydzień proszę o posprzątanie ;

mieszkańców UL. SZARYCH MNICHÓW 3B.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej; Gość Niedzielny i Niedziela(6zł.).

Proszę o modlitwę o szczęśliwy przebieg prac remontowych kościoła !

Błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień!

Szczęść Boże !

ks. Proboszcz