Klasztor w Kołbaczu

Ogłoszenia na 22 lipca

Ogłoszenia na 22 lipca

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.XVINIEDZIELA ZWYKŁA 22.07.2018r.

Kołbacz g. 8 30- W intecji Rózy św. Marii Magdaleny

Żelewo g.10 00- + + rodziców i brata

Kołbacz g.11 30-dziękczynna w 3 r. ur. Piotrusia

CHRZEST ; Oliwii Zacharek

Debina g. 13 00- dziękczynna w 50 r. ślubu Danuty i Jana Żygadłów

2. Msze św. w tygodniu w Kołbaczu;

Poniedz. g. 18 00-+Adam Sowiński ( od Róży św. Józefa)

Wtorek g. 18 00- + zm. prof Seweryna Wiechowskiego ( od kolegi)

Sroda g. 18 00- + Adam Sowiński ( int. żałobników

Czwartek g.18 00- + Jan, Wiesław, Zygmunt, Marianna

Piątek g. 18 00-dziękczynna w 60 r. urodzin Jolanty

Sobota g.18 00- + Ks. Marek Kalamarz

3.XVIINIEDZIELA ZWYKŁA 29.07.2018r.- pośw. pojazdów

Kołbacz g. 8 30- + Marek

Żelewo g.10 00- + Czesław Zych

Kołbacz g.11 30- + Danielę i Stanisław Liszko

Debina g. 13 00- + Eugieniusz Fiłek ( 4 r. śm.)

4.Dziękuję za wszelkie dobro; za ofiary,( zwłaszcza na remont),za opiekę nad światynią, za tydzień proszę o posprzątaniemieszkańców Ul Sz.Mnichów 6C.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej; Gość Niedzielny, Niedziela

Proszę o modlitwę w intencji spraw związanych z remontem naszego kościoła!

Błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej na każdy dzień !

Szczęść Boże !

Ks. Proboszcz