Klasztor w Kołbaczu

Ogłoszenia na 21 czerwca

Ogłoszenia na 21 czerwca

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. XII NIEDZIELA ZWYKŁA  21.06.2020 r. –ofiary na kościół w Kołbaczu

Kołbacz g.  8 30- + rodziców; Jerzy i Anna

Żelewo g. 10 00- + rodziców ; Zygmunt i Stanisławę Kłebowskich

Kołbacz g. 11 30- + Dariusz Tarka / CHRZEST AGATA ŻYGADŁO

Dębina g. 13 00- + Wacław Kaniewski, Laura Dykta i Augustyn

Kołbacz g. 18 00- + Monika ( 11 r. śm.) i /Nabożeństwo Czerwcowe

2. Msze św. w KOŁBACZU-Nabożeństwa do NSPJ –codziennie ogodz .18 00

Poniedz. g. 18 00- + rodziców; + Jerzy i Anna

Wtorek g. 18 00-

Środa; Narodzenie św.Jana Chrzciciela g. 18 00- + Jan i Antoni Kucek

Czwartek g. 18 00- po mszy g. 19 00- próba generalna dzieci komunijnych

Piątek g. 18 00-

Sobota g. 9 30- spowiedź dzieci komunijnych 

g. 10 00- odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych

g. 18 00- + Adam ( 2 r. śm.) 

ŻELEWO – środa g. 17 00-+ Henryk Drulla ( 17 r. śm.)

3 XIII NIEDZIELA ZWYKŁA  28.06.2020 r.

Kołbacz g.  8 30- + Janina i Paweł i zm z rodz. Kiedrzyń

Żelewo g. 10 00- + rodziców i siostry

Kołbacz g. 11 30- I KOMUNIA

Dębina g. 13 00- + Adam Pach ( 24 r. śm.)

Kołbacz g. 18 00- + Kazimierz Mikuś i zm z rodziny/Nabożeństwo Czerwcowe

4. Dziękuję za wszelkie dobro; za ofiary,zwłaszcza na remont kościoła,

za opiekę nad światynią, za tydzień proszę o posprzątanie ;

przygotowujących komunię

Zachęcam do czytania prasy katolickiej; Gość Niedzielny i Niedziela(6zł.).

Proszę o modlitwę o szczęśliwy przebieg prac remontowych koscioła !

Blogosławieństwa Bożego i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień!

Szczęść Boże !

ks. Proboszcz