Klasztor w Kołbaczu

Ogłoszenia na 20 stycznia

Ogłoszenia na 20 stycznia

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.II NIEDZIELA ZWYKŁA20.01.2019r. Ofiary na remont kościoła w Kołbaczu.

Kołbacz g. 8 30- +o łaskę wiary i potrzebne łaski dla dzieci

Żelewo g. 10 00-+ Kazimierz i Wanda 

Kołbacz g. 11 30- dziękczynna w 18 r. ur. Marii i Jakuba Palus

poświęcenie świec dzieciom komunijnym

Dębina g. 13 00- + Wacław Kaniewski 

2. Msze św. w tygodniu w Kołbaczu ;

Poniedziałek g.18 00-

Wtorek g.18 00- 

Środa g.18 00- + Zbigniew i Elżbieta Lipscy

Czwartek g.18 00- dziękczynna z okazji ur. Adama

Piątek g.18 00-++ zm. z rodz. Szczerba, Owsiany, Białous, Buturla

Sobota !g.15 00- dziękczynna w 1 rodz. Marii Zawada

ŻELEWO środa g. 17 00-

3. III NIEDZIELAZWYKŁA27.01.2019 r. 

Kołbacz g. 8 30- + rodziców i rodzeństwo zm. z rodziny Zyra

Żelewo g. 10 00-+ Maria, Krystyna, Kazimiwrz Chreptowicz 

Kołbacz g. 11 30- + Maria Erlich ( int. żałobników)

Dębina g. 13 00- + Wacław , Henryk , Ryszard, + rodzice ; Jan Franciszka,

brat Stanisław

4.Dziękuję za wszelkie dobro; za ofiary,( zwłaszcza na remont), za opiekę nad światynią, za tydzień proszę o posprzątaniemieszkańców UL.BOGUSŁAW 3,4,5

Zachęcam do czytaniaprasy katolickiej; Gość Niedzielny, Niedziela.

Proszę o modlitwę w intencji spraw związanych z remontem naszego kościoła!

Błogosławieństwa Bożego i opieki Matko Bożej na każdy dzień ! 

Szczęść Boże !

Ks. Proboszcz