Klasztor w Kołbaczu

Ogłoszenia na 2 września

Ogłoszenia na 2 września

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.XXII NIEDZIELA ZWYKŁA02.09. 2018 r.Adoracyjna , Zmiana Tajemnic Różańca

Kołbacz g. 8 30- dziękczynna w rocz. ślubu i za rodzinę

Żelewo g.10 00- + rodziców; Anatol i Zofia

Kołbacz g.11 30- dziękczynna w 11 r. urodz. Zuzanny

Debina g.13 00- + Waldemar Kaczanowsk

2. Msze św. w tygodniu w Kołbaczu;

Poniedz.( 03.09.) ! g. 8 00- Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego

g. 18 00-+męża Stanisława( 1 r. śm) + rodziców i brata

Wtorek g. 18 00-+ rodziców i rodzeństwo

Środa g. 18 00- dziękczynna z okazji urodzin Pawła

Czwartek g. 18 00-

Piątek ( I piątek) g. 15 00- odwiedziny chorych

g. 18 00- dziękczynna z okazji 60 r. ur. Zbigniewa

Sobota(08.09)- Święto NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

g. 18 00- + Kazimierz Kopczyński ( 13 r. śm.)

ŻELEWO – Środa g. 17 00-

3.XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA09.09. 2018 r.

Kołbacz g. 8 30- dziękczynna w 18 r. ur. Kladia Darul

Żelewo g.10 00- + Cecylia , Monika i Henryk

Kołbacz g.11 30- + Jan i Helana Stępień i zm z rodziny

CHRZEST; Maja Kwiatkowska

Debina g.13 00- + Tomasz i Marianna

CHRZEST; Pola , Anna Zacharska

4.Dziękuję za wszelkie dobro; za ofiary,( zwłaszcza na remont), za opiekę nad światynią, za tydzień proszę o posprzątaniemieszkańców UL.CYSTERSÓW 1C.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej; Gość Niedzielny, Niedziela

Proszę o modlitwę w intencji spraw związanych z remontem naszego kościoła!

Błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej na każdy dzień !

Szczęść Boże !

Ks. Proboszcz