Klasztor w Kołbaczu

Ogłoszenia na 2 sierpnia

Ogłoszenia na 2 sierpnia

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 02.08.20r. .adoracyjna/ Zmiana Tajemnic Różańca

Kołbacz g.  8 30- + Jan Czarnecki ( 4 r. śm.)

Żelewo g. 10 00- dziękczynna za otrzymane łaski w rodzinie 

Kołbacz g. 11 30- + Stanisław Synówka ( 1 r. śm.)

Dębina g. 13 00- dziękczynna w 50 r. Ślubu Alicji Władysława Musiej

2. Msze św. w KOŁBACZU;

Poniedz. g. 18 00- + Władysław i Mirosław i zm. z rodz. Kapuściński

Wtorek g. 18 00-

Środa g. 18 00-

Czwartek g. 18 00-

Piątek ( I Piątek) g. 18 00- int. z rodz. Chudak

Sobota g. 13 00- CHRZEST;Aniela Zielińska, Jagna Zielińska

g. 18 00- + Irena, Stanisław, Krzysztof Malinowscy/Nab./Apel

ŻELEWO – środa g. 17 00- Nie ma !

3 . XIX NIEDZIELA ZWYKŁA 09.08.2020r.

Kołbacz g.  8 30- + Rozalia i Józef i zm rodzeństwo

Żelewo g. 10 00- + Helena, Stefan, Franciszek Siełacz 

Kołbacz g. 11 30- + Zofia, Kazimierz i Bogusławę Krzemień

Dębina g. 13 00- + Marek, Anna i Jan

4. Dziękuję za wszelkie dobro; za ofiary,zwłaszcza na remont kościoła,

za opiekę nad światynią, za tydzień proszę o posprzątanie ; 

mieszkańców UL.Cystersów 6B . 

Zachęcam do czytania prasy katolickiej; Gość Niedzielny i Niedziela(6zł.).

Proszę o modlitwę o szczęśliwy przebieg prac remontowych koscioła !

Blogosławieństwa Bożego i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień!

Szczęść Boże !

ks. Proboszcz