Klasztor w Kołbaczu

Ogłoszenia na 17 listopada

Ogłoszenia na 17 listopada

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 17.11.19 r. –Ofiary na remot kościoła w Kołbaczu

Kołbacz g. 8 30- + Tomasz ( 13 r. śm.) /Wypominki 61-90

Żelewo g. 10 00- +Zofia i Karol Krajewscy,+Zuzanna Wiśniowska /Wypominki

Kołbacz g. 11 30- + Adam Dawidowicz ( 10 r.śm.) /Wypominki 91-120

Dębina g. 13 00- + Halina Lipska ( od żalobników) /Wypominki

2. Msze św.w tygodniu w Kołbaczu;WYPOMINKI ..

Poniedziakg. 18 00-+ Wojciech Erlich ( od żałobników) /Wypominki 121-150

Wtorek g. 18 00- /Wypominki 151-180

Środa g. 18 00- +Andrzej + rodzice i rodzeństwo(z obu stron) /Wyp.181..

Czwartek g.18 00- /Wypominki 1- 30 

Piątek g. 18 00- + Mikołaj Jarmużek ( 8 r. śm.) /Wypominki 31- 60

Sobota g. 18 00 -+ Mieczysław i zm. z rodziny /Wypominki 61-90

3. UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA 24.11.2019r –

zakończenie Roku Kościelnego.

Kołbacz g. 8 30-+ Kazimierę, Stanisław, Zygmunt Żelezny/Wypominki 91-120

Żelewo g. 10 00- + Eugieniusz Zimon 9 w rocz. śmierci) /Wypominki

Kołbacz g. 11 30- + Helena, Antonina, Antoni i zm z rodz./Wypominki121-150

Dębina g. 13 00- + Marek Jaworski i zm z rodz.( r. ze Stargardu) /Wypominki

ŻELEWO ; Środa g. 17 00- /wypomnki

4.Dziękuję za wszelkie dobro; za ofiary,( zwłaszcza na remont),za opiekę nad światynią, za tydzień proszę o posprzątanie mieszkańców Ul. Bogusława 3,4,5.

Zachęcam do czytaniaprasy katolickiej; Gość Niedzielny, Niedziela

Proszę o modlitwę w intencji spraw związanych z remontem naszego kościoła

Blogosławieństwa Bożego I opieki Matki Bożej na każdy dzień!.

Szczęść Boże !

Ks. Proboszcz