Klasztor w Kołbaczu

Ogłoszenia na 16 czerwca

Ogłoszenia na 16 czerwca

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.NAŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 16.06.2019 r./ofiary na remont kościoła w Kołbaczu

Kołbacz g.  8 30- + Kazimierz Mikuś

Żelewo g. 10 00- + Helena i Sergiusz Kućko 

Kołbacz g. 11 15- Litania do NSPJ

g. 11 30- dziękczynna w 8 r. urodz. Alicji o zdrowie i bł. Boże

Dębina g. 13 00- + rodziców i teściów

2. Msza św. w tygodniu w Kołbaczu i Nabożeństwa Czerwcowe;

Poniedziałek g. 18 00-+ rodziców i rodzeństwo

Wtorek g. 8 30- Msza św. na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego

g. 18 00- + Ks. Marek Kałamarz

Środa g. 18 00- + Monika ( 10 r. śm.)

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA i KRWI CHRYSTUSA- Boże Ciało

Żelewo g. 10 00- + Jan i Janina Szejer/ procesja

Dębina g. 11 30- + Stanisław Rybak ( od żałobników)

Kołbacz g. 13 00- + rodz.Zapotocznych Serwatków i Adamiaków/ procesja ;

I ołtarz- Sz. Minichów 6 , II ołtarz Cytersów 7i 8, III ołltarz-Bogusław, IV-starżacy

( dekoracje okien domów , dzieci do sypania kwiatków itd..)

Piątek g. 18 00- + rodziców Anna i Jerzy / procesja w Oktawie

Sobota g. 18 00- + Jerzy / procesja w Oktawie

DĘBINA – sobota g. 16 00 ślub Łukasz Pach/ Martyna Mozgiel

3. XII NIEDZIELA ZWYKŁA 23.06.2019 r./ofiarydo puszek CARITAS; „wakacje“

Kołbacz g.  8 30- + Janina, Paweł i zm z rodz. Kiedrzyń

Żelewo g. 10 00- + Henryk Drulla ( 16 r. śm.) 

Kołbacz g. 11 15- Wystawie N.S. i Litania do NSPJ

g. 11 30- + siostry; Wacławę Nowak i Krystynę Redlich

Dębina g. 13 00- + Adam ( 23 r. śm.)

4. Dziękuję za wszelkie dobro; za ofiary,( zwłaszcza na remont),za opiekę nad światynią, za tydzień proszę o posprzątanie mieszkańców Ul Cystersów 1A.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej; Gość Niedzielny, Niedziela

Dziękuję za ofiary na naprawę organów !

Proszę o modlitwę w intencji spraw związanych z remontem naszego kościoła

Blogosławieństwa Bożego I opieki Matki Bożej na każdy dzień!.

Szczęść Boże

Ks. Proboszcz