Klasztor w Kołbaczu

Ogłoszenia na 15 listopada

Ogłoszenia na 15 listopada

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.XXXIII Niedziela Zwykła 15.11.Ofiary na remont Kościoła w Kołbaczu.

Kołbacz g. 8 30-+ Kazimierę, Stanisław, Zygmut Żelezny,

+ Krystyna Karbowniak i + Przemek Pinkosz  Wypominki 91-120

Żelewo g. 10 00-+ z rodziny Małyszczyckich  Wypominki

Kołbacz g. 11 30-+ Stanisław Kujawski ( 20 r. śm.)  Wypominki 121…

Dębina g. 13 00-+ Kazimierz,Stefania, Leszek, Zbigniew Skwara Wypominki

2. Msze św. w KOŁBACZUWYPOMINKI –codziennie g. 18 00

Poniedz. g.18 00-  Wypominki 1-30

Wtorek g. 18 00-  Wypominki 31-60

Środa g. 18 00- + rodziców;Wojciech i Maria,rodzeństwo Wypom. 61-90

Czwartek g. 18 00- + Stanisław ( z okazji urodzin  Wypominki 91-120

Piątek g. 18 00- + Waldemar ( 19 r. śm.)  Wypominki 121….

Sobota g. 18 00- + Aniela i Jan i zm. z rodziny  Wypominki 1-30

ŻELEWO- Środa g. 17 00-  Wypominki

3.UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA. 22.11.2020 r.

Kołbacz g. 8 30-+ Adam Dawidowicz ( 11 r. śm.)  Wypominki 31-60

Żelewo g. 10 00-+ Antoni Dyszczyk  Wypominki

Kołbacz g. 11 30-+ Helena (15 r. śm.) , Wacław , Krzysztof; 

zm. z rodziny Zielińskich i Tarków  Wypominki 61-90

Dębina g. 13 00-+ Stanisław Żygadło,+ Maciej i Emilia Koj Wypominki

4. Dziękuję za wszelkie dobro; za ofiary,zwłaszcza na remont kościoła,

za opiekę nad świątynią, za tydzień proszę o posprzątanie ;

mieszkańców UL. SZARYCH MNICHÓW 3A.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej; Gość Niedzielny i Niedziela(6zł.).

KARTY WYPOMINKOWE(numerowane)-składamy do czarnej skarbony.

Proszę o modlitwę o szczęśliwy przebieg prac remontowych kościoła !

Błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień!

Szczęść Boże !

ks. Proboszcz