Klasztor w Kołbaczu

Ogłoszenia na 14 października

Ogłoszenia na 14 października

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 14.10.2018r. Dzień Papieski-puszki( Dzieło Nowego tysiąclecia

Kołbacz g. 8 30- + Józefę Sowa ( 3 r. śm.)

Żelewo g. 10 00- + Franciszk, Pelagia, Stanisławę Kryś

Kołbacz g. 11 30- + Zygmunt Michalski

Debina g. 13 00- + Franciszek, Katarzyna , Józef, Stanisław

Kołbacz g. 18 00- + rodziców; Anna i Jerzy/Różaniec Róża św. M. Magdaleny

2. Msze św. w tygodniu w Kołbaczu;

Poniedz. g. 18 00- ( nie ma Mszy św.) /Różanieckl. I-III

wtorek g. 18 00- + Józef Piskor i zm. z rodziny/ Różaniec kl.IV-VI

środa g. 18 00- + Henryk ( 13 r. śm.) / RóżaniecKl. VII,VIII Gm.

czwartek g. 18 00- + Jerzy, Henryk , Krzysztof ,Małgorzata/Róża Niep.Serca NMP

Piątek g. 18 00- + Jadwiga Kochowska /RóżaniecRóża NMP Bolesnej

Sobota g. 18 00- ( nie ma Mszy św.) / Różaniec Róża św. Józefa)

3. XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA 21.10.2018r.Ks. Piotr Donarski/Ofiary na remont.

Kołbacz g. 8 30- + Bogusławę, Zofię , Kazimierz Krzemień

Żelewo g. 10 00- + Zofia i Karol Krajewscy i + Zuzanna Wiśniowska

Kołbacz g. 11 30- + Marek Kołodziejczak( 2 r. śm.)

Debina g. 13 00- + Adam Pach

Kołbacz g. 18 00- + Mateusz Dobrski ( 10 r. śm.) /Różaniec Róża św. M. Magdaleny

4. Msze św. w tygodniu w Kołbaczu;

Poniedz.22.10 g. 18 00- + Janusz / Różaniec kl. I-III

Wtorek g. 18 00- dziękczynna 4 r. ur. Michałka/Różaniec kl IV-VI

Środa g. 18 00-+zm. Rodzice ;Anna i Jerzy /Różaniec Kl.VII.VIII i GIM.

Czwartek g. 18 00-+ Piotr ( 4 r. śm.) i + Urszula/Róza Niep.Serca NMP

Piątek g. 16 00-w intencji seniorów z Kołbacza /Róża NMP Bolesnej

Sobota g. 13 00- Chrzest św. ; Antoni Szczykała

g. 18 00- / Różaniec Róża św. Józefa)

5.XXX NIEDZIELA ZWYKŁA 28.10.2018r.

Kołbacz g. 8 30- + rodziców i teściów

Żelewo g. 10 00- + Franciszk ( 42 r. śm.)

Kołbacz g. 11 30- + Zbigniew + rodziców i teściów

Debina g. 13 00- Dziękczynna w 60 r. ślubu Teresa i Stanisław Płatek

Kołbacz g. 18 00- + rodziców;Maria,Wacław i+ siostra Krystyna/R. św.M.Magdaleny

Dziękuję za wszelkie dobro; za ofiary,za opiekę nad światynią, proszę o posprzątanie na 21.10.mieszkańcówul.Cystersów 4A, na 28.10.- Ul Cystersów 4B.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej; Gość Niedzielny, Niedziela.

W czasie mojego wyjazdu w sprawach losowych proszę udać się do Parafii w Starym Czarnowie! lub Żabowie ( telef. kont.w gablocie przy kościele i na plebani)

Błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej na każdy dzień!

Szczęść Boże !

Ks. Proboszcz