Klasztor w Kołbaczu

Ogłoszenia na 14 kwietnia

Ogłoszenia na 14 kwietnia

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.NIEDZIELA PALMOWA- Męski Pańskiej 14.04.pośw. palm

Kołbacz g.  8 30- +rodziców; Jadwigę i Roman i Joanna Bolesław

Żelewo g. 10 00-+ rodziców + Wacławę i Eugieniusz Krawczyk 

Kołbacz g. 11 30-+ rodziców ; Aniela i Jan Kwiatkowski

i o łaskę zdrowia dla wnuka

Dębina g. 13 00-+ Stanisławę ( 1 r. śm.) 

g. 15 30- Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym(ofiary na kwiaty do grobu P.J

2. Msza św. w Wielkim Tygodniu;

Poniedziałek g. 17 00- + Marek Piskor ( żałobna) / 17 30 spowiedź

g. 18 00- + rodziców i rodzeństwo

Wtorek g. 18 00- + Waleria i Czesław Dobroń/ g. 16 00- próba komunijna

Środa g. 18 00- + Ireneusz Kardynalczyk ( 1 r. śm.)/ 17 30 spowiedź

TRIDUUM PASCHALNE

WIELKI CZWARTEK- ustanowienie sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa

Dębina g. 17 00 – Żelewo g. 18 00-

Kołbaczg.19 00- dziękczynna w 45r.śl/procesja i adoracja w ciemnicydo g.22 00

WIELKI PIĄTEK-dzień śmierci PJ na krzyżu/ adoracja w ciemnicy od g. 9 00

Kołbacz g. 15 00 – DROGA KRZYŻOWA

LITURGIA W.P.Dębina 17 00/DK 16 30, Żelewo g. 18 00/ DK g. 17 30

Kołbacz g. 19 00- adoracja NS.w grobie PJ do g. 23 00/spowiedź

WIELKA SOBOTA; adoracja PJ w grobie od g. 9 00

Święcenie pokarmów (wody);Żelewo g.10 00,Nieznań g.10 15, Dębina g. 10 30

Kołbacz g. 11 00 ,12 00, 13 00 / spowiedź od g. 11 00 do g. 14 00

!g.21 00-liturgia ognia,światła(świece)i wody- + Zbigniew, rodzicówi teściów

3. WIELKANOC- Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego21.04.2019 r.

Kołbacz g.  6 00- REZUREKCJA-+ Stefan , Stanisław i zm. z rodziny

Żelewo g. 10 00-+ z rodziny Piotrowskich 

Kołbacz g. 11 00- dziękczynna w r. śl. Agnieszki i Krzysztofa

Dębina g. 13 00-+Czesław i Marek Czajkowski

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY 22.04. ofiary na WTUS i KUL

Kołbacz g.  8 30- +rodziców;Władysławę i Stanisław, + teścia Tadeusza

Żelewo g. 10 00-+Janina i Jan Wichnowscy i + Stanisław Komorowski 

Kołbacz g. 11 30-+ Anna

Dębina g. 13 00-+Krystyna Klankiewicz

4.Dziękuję za wszelkie dobro; za ofiary,( zwłaszcza na remont),za opiekę nad światynią, na święta proszę o posprzątanie mieszkańców; Ul.Sz. Mnichów 5Ai B.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej; Gość Niedzielny,Niedziela

Proszę o modlitwę w intencji spraw związanych z remontem naszego kościoła!

Radosnych i Błogosławionych Swiąt Wielkanocnych!.

Szczęść Boże

Ks. Proboszcz