Klasztor w Kołbaczu

Ogłoszenia na 13 września

Ogłoszenia na 13 września

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

1. . XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA 13.09.20r.

Kołbacz g.   8 30- dziękczynna w 49 r. śl. Teresy i Stanisława

Żelewo  g. 10 00- + Maria, Krystyna , Kazimierz Chreptowicz

Kołbacz g. 11 30- dziękczynna w 18 r ur. Pawła

Dębina  g. 13 00- + Tomasz i Marianna

               Kołbacz g. 18 00- Różaniec przy figurze MB Fatimskiej

2. Msze św. w KOŁBACZU;

Poniedziałek 14.09 ŚWIĘTO PDWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO  

             g. 18 00-  Msza św.  poświęcenie krzyża misyjnego i domowych

Wtorek  15.09. NMP Matki Bolesnej

                     g. 18 00- w intencji Róży MB Bolesnej

Środa           g. 18 00-+ Mirosław Dobrowolski ( 2 r. m.)

Czwartek      g. 18 00-o Boże błogosławieństwo dla córki z okazji urodzin I bogosławięństwo Boże potrzebne łaski dla Kasi I Tomka w 3 r. ślubu

Piątek           g. 18 00-+ Paweł ( 23 r. śm.)

Sobota       ! g. 12 00- CHRZEST ; JAN ZAWADZKI

                     g. 18 00- 

ŻELEWO; Środa g. 17 00-

3 . XXV NIEDZIELA ZWYKŁA20.09.20r.Ofiary na remont kościoła w Kobaczu

Kołbacz g.   8 30- + Stanisław

Żelewo  g. 10 00- + rodziców

Kołbacz g. 11 30- dziękczynna z okazji urodzin Darii

Dębina  g. 13 00- + Paweł Pluta ( 2 r. śm.)

4. Dziękuję za wszelkie dobro; za ofiary,zwłaszcza na remont kościoła,

za opiekę nad światynią, za tydzień proszę o posprzątanie ;

                                                                    mieszkańców UL.Cystersów  8A .

Zachęcam do czytania prasy katolickiej; Gość Niedzielny i Niedziela(6zł.).

Proszę o modlitwę o szczęśliwy przebieg prac remontowych koscioła !

Blogosławieństwa Bożego i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień!

                                      Szczęść Boże !                                     ks. Proboszcz