Klasztor w Kołbaczu

Ogłoszenia na 12 września

Ogłoszenia na 12 września

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA 12.09.2021r

Kołbacz g. 8 30- dziękczynna z okazji 80 urodz. Zofii Abramowskiej

Żelewo g. 10 00- + Helena , Stefan, Franciszek Siełacz

Kołbacz g. 11 30- + Danuta

Dębina g. 13 00- + Marianna Klimczak i + Tomasz Nawrocki

2.MSZE ŚWIĘTE w KOŁBACZU ;

Poniedziałek 13.09 g. 18 00- dziękczynna z okazji urodzin Aleksandry

Nabożeństwo Fatimskie

Wtorek 14.09. ŚWIETO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO

g. 17 30- DROGA KRZYŻOWA

g. 18 00- + Tadeusz Próchniak ( od żałobników)-pośw. krzyży

Środa 15.09. N.M.P MATKI BOLESNEJ

g. 17 30 – Różaniec 

g. 18 00- w intencji Róży NMP Bolesnej 

Czwartek g. 18 00- + Mirosław Dobrowolski (3 r. śm.)

Piatek  g. 18 00- +Eugeniusz Stefanowicz (od żałobników))

Sobota Kobylanka g. 16 00 – Msza św.pontyfikalna na Ustanowienie Pierwszego Sanktuarium Stefana Kardynała Wyszyńskiego

ŻELEWO środa g. 17 00- + Romuald Szejer ( od żałobników)

3.XXV NIEDZIELA ZWYKŁA 19.09.21r-Ofiary na remont kościoła w Kołbaczu

Kołbacz g. 8 30- + Paweł Olszewski

Żelewo g. 10 00- + Mateusz i rodzice

Kołbacz g. 11 30- dziękczynna w 5 r. urodzin Filipa

Dębina g. 13 00- + Stefan i Władysław

4.Dziękuję za wszelkie dobro; za ofiary,zwłaszcza na remont”, za opiekę nad

świątynią, za tydzień proszę o posprzątanie mieszkańców Ul.SZ.Mnichów2A

Zachęcam do czytania prasy katolickiej; Gość Niedzielny i Niedziela.

Życzę ; Bożego Błogosławieństwa i opieki Matki Bożej na każdy dzień !

Szczęść Boże !

ks. Proboszcz