Klasztor w Kołbaczu

Ogłoszenia na 12 kwietnia (Wielkanoc)

Ogłoszenia na 12 kwietnia (Wielkanoc)

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

W związku z zarządzeniem Władz Państwowych RP; w nabożeństwach może uczestniczyć do 5 osób – proszę by pierwszeństwo umozliwić osobom , których intencja mszy św. jest odprawiana !

1. NIEDZIELA WIELKANOCNA -ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 12.04.20 R

Kołbacz g.  8 30- + Zbigniew, zm. rodziców i teściów

Żelewo g. 10 00- dziękczynna w 40 r. ślubu 

Kołbacz g. 11 30- dziękczynna w r. śl. Agnieszki i Krzysztofa

Dębina g. 13 00- + Krystyna i Józef Kalinowscy

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY

Kołbacz g.  8 30- + Józef Miaczkowski ( 1 r. śm.)

Żelewo g. 10 00- + Władysławę , Adolf, Tadeusz

Kołbacz g. 11 30- + Martę Kaczmarek ( 14 r. śm.)

Dębina g. 13 00- + Janina , Zygmunt Pach i + Wiesław Babicz

2. Msze św. W Oktawie Wielkanocnej w KOŁBACZU-

Wtorek g. 18 00- dziękczynna w 7 r. ur. Piotra

Środa g. 17 30-+ Stanisław

g. 18 00- dziękczynna w 1 r. urodz. Mai

Czwartek g. 18 00- + Waleria i Czesław Dobroń

Piątek g. 18 00- + Ireneusz (2 r. śm.)

Sobota g. 18 00- + Krystyna Karbowiak 

3.II NIEDZIELA WIELKANOCNA -MIŁOSIERDZIA BOŻEGO-129.04.2020 R

Kołbacz g.  8 30- + Anna i Bronisław Nowik

Żelewo g. 10 00- + rodziców; Wcławę i Eugieniusza Krawczyków 

Kołbacz g. 11 30- + rodziców i teściów

Dębina g. 13 00- + rodziców i teściów

4. Dziękuję za wszelkie dobro; za ofiary,( zwłaszcza na remont),za opiekę nad światynią, na święta proszę o posprzątanie mieszkańcówUL CYSTERSÓW 2A.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej; Gość Niedzielnyi Niedziela(6zł.).

Proszę o modlitwę w intencji ustania pandemii na świecie !

Blogosławieństwa Chrystusa Zmartwychwstałego i opieki Matki Najświętszej !

Szczęść Boże !

Ks. Proboszcz