Klasztor w Kołbaczu

Ogłoszenia na 11 października

Ogłoszenia na 11 października

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 11.10.2020rXX DZIEŃ PAPIESKI

Zbiórka do puszek– DZIEŁO NOWEGOTYSIĄCLECIA

Kołbacz g. 8 30-+Stanisław,Zygmunt,Kazimierę Żelezny,Krystyna Karbowniak

Żelewo g. 10 00-+ Stanisław Komorowski, + Stanisław Łokietek 

Kołbacz g. 11 30-+ Stanisław Zazulak

Dębina g. 13 00 + Stanisławę i Władysław Kaźmierczak

Kołbac g. 18 00-+ Bukrabowie, Szczepańscy,Sobolewscy, i Głowaccy

Różaniec„Margaretki“

2. Msze św. w KOŁBACZU;Nabożeństwo Różańcowe codziennie g. 18 00

Poniedz. g. 18 00- bez mszy św. /  Różaniec kl. III-IV 

Cienie zapomnianych kultur- g. 20 00 Koncert – i potem Mapping….

Wtorek g. 18 00- 13.10. „ Przy Figurze Fatimskiej „-  Różaniec kl. V-VIII

Środa g. 18 00- + Antonina /  Róża MB Bolesnej

Czwartek g. 18 00- + Henryk Sotek ( 15 r. śm.) /  Róża św.M.Magdaleny

Piątek g. 18 00- + Józefę Sowa (5 r.ś) i zm z rodz / Róża Niep.Serca NMP

Sobota g.18 00- + Mateusz Dobrski ( 11 r. ś.) /  Róża św. Józefa

ŻELEWO; Środa g. 17 00- nie ma !

3 .XIX NIEDZIELA ZWYKŁA 18.10.20r.Ofiary na remont kościoła w Kołbaczu

Kołbacz g. 8 30-+Marek Kołodziejczak( 4 r.ś.) + Maria i Stanisław

Żelewo g. 10 00-+ Zofia i Karol Krajewski i + Zuzanna Wiśniowska

Kołbacz g. 11 30-+ Irena i Bronisław Jastrzębscy

Dębina g. 13 00 + rodzice i brat z d. Jęcek i + syn Tomasz

Kołbacz g. 18 00-+ Józef Piskor  Różaniec„Margaretki“

4. Dziękuję za wszelkie dobro; za ofiary,zwłaszcza na remont kościoła,

za opiekę nad świątynią, za tydzień proszę o posprzątanie ;

mieszkańców UL. WARCISŁAWA

Zachęcam do czytania prasy katolickiej; Gość Niedzielny i Niedziela(6zł.).

KARTY WYPOMINKOWE(numerowane)-składamy do czarnej skarbony.

Proszę o modlitwę o szczęśliwy przebieg prac remontowych kościoła !

Błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień!

Szczęść Boże !

ks. Proboszcz