Klasztor w Kołbaczu

Ogłoszenia na 10 listopada

Ogłoszenia na 10 listopada

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA 10.11.2019 r.

Kołbacz g. 8 30- + Piotr i zm z rodziny /Wypominki 31-60

Żelewo g. 10 00- +Stanisławę i Stanisław /Wypominki

Kołbacz g. 11 30- +Stanisław Kujawski ( 19 r. śm.) /Wypominki 61-90

CHRZEST; TOMASZ LEŚNIEWSKI

Dębina g. 13 00- + Bronisław Pach ( 6 r. śm.) /Wypominki

2. Msze św.w tygodniu w Kołbaczu;WYPOMINKI ..

Poniedziałek 11.11.2019 r. NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Żelewo g. 10 00- +Stanisław / Wypominki

Kołbacz g. 11 30- +zm. z rodziny /Wypominki 91-120

Dębina g. 13 00- + Marek Jaworski (od rodz.Kamińskich) /Wypominki

Wtorek g. 18 00- /Wypominki 121-150

Środa g. 18 00- + Jolanta i + Stanisław /Wypominki 151-180

Czwartekg.18 00- /Wypominki 181-reszta

Piątek g. 18 00- /Wypominki 1- 30 

Sobota g. 18 00 – + Waldemar ( 18 r. śm.) /Wypominki 31- 60

ŻELEWO- środa g. 17 00- /Wypominki

3. XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 17.11.19 r. Ofiary na remot kościoła w Kołbaczu

Kołbacz g. 8 30- + Tomasz ( 13 r. śm.) /Wypominki 61-90

Żelewo g. 10 00- +Zofia i Karol Krajewscy,+Zuzanna Wiśniowska/Wyp. 

Kołbacz g. 11 30- + Adam Dawidowicz ( 10 r.śm.) /Wypominki 91-120

Dębina g. 13 00- + Halina Lipska ( od żalobników) /Wypominki

4.Dziękuję za wszelkie dobro; za ofiary,( zwłaszcza na remont),za opiekę nad światynią, za tydzień proszę o posprzątaniemieszkańców UL.Cystersów 8 C.

Zachęcam do czytaniaprasy katolickiej; Gość Niedzielny, Niedziela

Proszę o modlitwę w intencji spraw związanych z remontem naszego kościoła

Blogosławieństwa Bożego I opieki Matki Bożej na każdy dzień!.

Szczęść Boże !

Ks. Proboszcz