Klasztor w Kołbaczu

Ogłoszenia na 10 czerwca

Ogłoszenia na 10 czerwca

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. X NIEDZIELA ZWYKŁA 10.06.2018 r.

Kołbacz g 8 30- +rodziców i dziadków ; Marta , Piotr Pałkszto i

Anna Józef Jakowczuk

Żelewo g.10 00-+ Leon i Bogdan Gumienny

Kołbacz g. 11 15 – litania do NSPJ

g.11 30-dziękczynna w 40 r. śl. Alicji i Wiesława/CHRZEST; Maria Zawada

Dębina g.13 00-+ Anna Cybulska

2. Msze św. w tygodniu w Kołbaczu;Nabożeństwo do NSPJ

Poniedz. g. 18 00- Nabożeńsstwo dNSPJ ( nie ma Mszy sw,)

Wtorek g. 18 00- + Stanisławę Kaźmierczak

Sroda13.06 g. 18 00- + Stanisławę Kaźmierczak ( Roża św. Marii Madgaleny)

Procesja Fatimska

Czwartek g. 18 00- + rodziców; + Jadwiga i Leon Szemiot

Piątekg. 18 00- + Antoni , Aleksander, Wiktoria

Sobota g. 18 00-dziękczynna w r. śl. Darii i Piotra

ŻELEWO- Środa g. 17 00-

3. XI NIEDZIELA ZWYKŁA 17.06.2018 r.Ofiary na remont w Kołbaczu.

Kołbacz g 8 30- + Marek, Marian, Jan i Janina

Żelewo g.10 00-+ Leon i Bogdan Gumienny

Kołbacz g. 11 15 – litania do NSPJ

g.11 30-+ rodziców : Anna i Jerzy

Dębina g.13 00-+rodz. Komorowskich ; Jan , Franciszkę i Stanisław

4.Dziękuję za wszelkie dobro; za ofiary, ( zwłaszcza na remont), za opiekę nad światynią, za tydzień proszę o posprzątanie mieszkańców Sz. Mn. 5D.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej; Gość Niedzielny, Niedziela

Proszę o modlitwę w intencji spraw związanych z remontem naszego kościoła!

Błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej na każdy dzień !

Szczęść Boże !

Ks. Proboszcz