Klasztor w Kołbaczu

Ogłoszenia na 1 września

Ogłoszenia na 1 września

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.XXII NIEDZIELA ZWYKŁA 01..09.2019 r. adoracyjna , Zmiana Tajemnic.

Kołbacz g. 8 30- dziękczynna w rocz. ślubu Teresy i Stanisława

Żelewo g. 10 00- + Helena, Stefan , Franciszek Siełacz

Kołbacz g. 11 30- dziękczynna w 12 r. ur. Zuzanny

Dębina g. 13 00- ODPUST – NMP. POCIESZENIA

Ks. Adam z Kobylanki -za parafian

Ks. Proboszcz + Waldemar Kaczanowski

g. 11 15 – pielgrzymka z Kołbacza na Odpust do Dębiny 

2. Msza św. w tygodniu w Kołbaczu

Poniedziałek g. 8 20- Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego/spowiedź

g. 18 00- +Ludwikę i Bronisław Laufer,+ Aleksandra Polak

Wtorek g. 18 00- + Stanisław i zm z rodziny

Środa g. 18 00- + Stanisław Sowa

Czwartek g. 18 00- + Marianna Rajczak ( int. córki Ewy z rodziną))

Piątek ( I Piątek ) 

g. 18 00- + Jan i Helena Stępień i zm . z rodziny

Sobota( I sobota ) g. 14 00 Chrzest OLIWIA WOŹNIAK 

g. 18 00- dziękczynna w 45 r. urodzin Radosława /Nab. i Apel

ŻELEWO- g. 17 00- + Stanisław

3. XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 08..09.2019 r.

Kołbacz g. 8 30- dziękczynna w 5 rocz. ślubu Sylwi i Patrycjusz i szczęśliwe

rozwiązanie

Żelewo g. 10 00- + rodziców; + Zofia i Anatol

Kołbacz g. 11 30- + rodziców i rodzeństwo z rodz. Stępień i Biernackich

Dębina g. 13 00-+ Tomasz Nawrocki( 10 r. śm.) i Marianna Klimczak 

4.Dziękuję za wszelkie dobro; za ofiary,( zwłaszcza na remont),za opiekę nad światynią, za tydzień proszę o posprzątanieUl.Cystersów 4 C.

Zachęcam do czytaniaprasy katolickiej; Gość Niedzielny, Niedziela

Proszę o modlitwę w intencji spraw związanych z remontem naszego kościoła

Blogosławieństwa Bożego I opieki Matki Bożej na każdy dzień!.

Szczęść Boże 

Ks. Proboszcz