Klasztor w Kołbaczu

ogłoszenia na 1 marca

ogłoszenia na 1 marca

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 01.03.20 r.-adoracyjna .Zmiana Tajemnic.

Kołbacz g. 8 30- + Władysław, Roman, Kazimierz, Jadwiga 

Żelewo g. 10 00- + Piotr Siemak ( 3 r. śm.) 

Kołbacz g. 11 30- o bł. Boże zdrowie i opiekę M.B w rodzinie 

Dębina g. 13 00- + Helena i Jerzy Moras

g. 15 30 GORZKIE ŻALE z kazaniem pasyjnym –ofiary na kwiaty do grobu PJ

2. Msze św. w tygodniu w KOŁBACZU;

Poniedz. g. 18 00- + rodziców, teściów i rodzeństwo 

Wtorek g. 18 00- + Marek ( 6 r. śm.)

Środa g. 18 00- + Marek 

Czwartek g. 18 00- + Jolanta i zm z rodziny

Piątek ( I Piątek)  g. 15 45- próba z kandydatami do bierzmowania

Droga Krzyżowa g. 16 30-dla dzieci i g 18 00 -dla starszych 

Msza św. -+ zm rodziców; + Józefę i Piotra

Sobota ( I sobota) g. 18 00- + Maria Maruta, Jarosław/Nabożeństwo i Apel

ŻELEWO – środa g. 17 00- + zm. rodziców

W Dębinie i Żelewie – Droga Krzyżowa w piątki o g. 17 00

3.II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 08.03.2020 r.

Kołbacz g. 8 30- + Janina i Paweł i zm. Z rodz. Kiedrzyn 

Żelewo g. 10 00- + Maria, Krystyna , Kazimierz Chreptowicz 

Kołbacz g. 11 30- dziękczynna w 60 r. ur. Wandy

CHRZEST; Iga Rogosz 

Dębina g. 13 00- + Walentyna Jakubiak ( 12 r. śm.)

g. 15 30 GORZKIE ŻALE z kazaniem pasyjnym –ofiary na kwiaty do grobu PJ

4. Dziękuję za wszelkie dobro; za ofiary,( zwłaszcza na remont),za opiekę nad światynią, za tydzień proszę o posprzątaniemieszkańców ;Ul.SZ.MNICHÓW 6A.

( kwiaty do Grobu Pańskiego)

Zachęcam do czytania prasy katolickiej; Gość Niedzielny, Niedziela(6zł.)

Proszę o modlitwę w intencji szczęsliwych prac remontowych w naszej parafii! Blogosławieństwa Bożego i opieki Matki Najświętszej !

Szczęść Boże !

Ks. Proboszcz