Klasztor w Kołbaczu

Ogłoszenia na 1 listopada

Ogłoszenia na 1 listopada

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 01.11.2020r.

Nie ma Nabożeństw na cmentarzu !

odwiedziny na cmentarzach proszę rozkładać na różne dni listopada

Kołbacz g. 8 30-+ Andrzej Barski

Żelewo g. 10 00-+ Franciszek (44 r.śm.) /pośw. nagrobków (indywidualne)

Kołbacz g. 11 30-+ rodziców; Maria i Piotr, dziadków; Anna i Józef

Dębina g. 13 00-

02.11.WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH-Dzień Zaduszny- Wypominki

Kołbacz-g. 9 00- zm z rodziny  Wypominki 1-60

Dębina g. 16 00-  Wypominki

Żelewo g. 17 00- + teściów  Wypominki

Kołbacz g. 18 00- + Zbigniew, rodzice , teście  Wypominki 61-…

2. Msze św. w KOŁBACZUWYPOMINKI –codziennie g. 18 00

Wtorek g. 18 00-+ rodziców i rodzeństwo  Wypominki 1-30

Środa g. 18 00-  Wypominki 31-60

Czwartek g. 18 00-+ Apolonia ( siostra  Wypominki 61-90

Piątek (I Piątek) g.18 00-+ Andrzej Tandecki(żałob.)  Wypominki 91-120

Sobota(I sobota)g.18 00- + Marianna Rajczak  Wypominki 121- ….

ŻELEWO; Środa g. 17 00 +Teodozja, Eugieniusz i Jacek –Wypominki

3.XXXII Niedziela Zwykła 08.11.adoracyjna-Zmiana Tajemnic Różańca

Kołbacz g. 8 30-+ z Róży św.M. Magdaleny i + Elżbieta Wypominki 1-30

Żelewo g. 10 00-+ rodz. Stefańczyków  Wypominki

Kołbacz g. 11 30-+Józef Bugiereszta,+ Jan i Walentyna Jakubiak Wyp. 31-60

Dębina g. 13 00-+ Kazimierz Swatowski ( 1 r. śm.)  Wypominki

4. Dziękuję za wszelkie dobro; za ofiary,zwłaszcza na remont kościoła,

za opiekę nad świątynią, za tydzień proszę o posprzątanie ;

mieszkańców UL. SZARYCH MNICHÓW 2A.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej; Gość Niedzielny i Niedziela(6zł.).

KARTY WYPOMINKOWE(numerowane)-składamy do czarnej skarbony.

Proszę o modlitwę o szczęśliwy przebieg prac remontowych kościoła !

Błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień!

Szczęść Boże !

ks. Proboszcz