Klasztor w Kołbaczu

Ogłoszenia na 1 grudnia

Ogłoszenia na 1 grudnia

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. I NIEDZIELA ADWENTU- 01.12. 2019 r. –czas radosnego oczekiwania ;

na Przyjście Pana“ w tajemnicy Bożego Narodzenia i Paruzji – powtórnego przyjścia Chrystusa-Adoracyjna- Zmiana tajemnic –poświęcenie opłatków.

Kołbacz g. 8 30- + Marianna Rajczak

Żelewo g. 10 00- + Lidia, Zofia, Michał 

Kołbacz g. 11 30- + Henrykę i Michała 

Dębina g. 13 00- + Kazimierz Swatowski (od Piotra Mikulskiego z rodz.)

2. Msze św.w tygodniu w Kołbaczu;

RORATY dla dzieci Poniedziałek , Wtorek, Czwartek g. 18 00.

; Lampiony , serduszka z dobrymi uczynkami -losowanie figurekNMP

Poniedziakg. 18 00- – roraty dla dzieci

Wtorek g. 18 00- – roraty dla dzieci 

Środa g. 18 00- – adwentowa 

Czwartek g.18 00- – roraty dla dzieci 

Piątek g. 18 00- +Franciszek ( w r. śm,) – adwentowa 

Sobotag. 18 00 – – adwentowa

3. II NIEDZIELA ADWENTU- 08.12. 2019 r.

Kołbacz g. 8 30- + Stefanię i Jan Kozielscy i zm. z rodziny

Żelewo g. 10 00- 

Kołbacz g. 11 30- + Józef, Danuta, Sylwester, Grzegorz, Marian + Dariusz

pośw. medalików dzieciom komunijnym! zm. z rodziny 

Dębina g. 13 00- + Kazimierz Swatowski (od żałobników)

ŻELEWO ; Środa g. 17 00- 

4.Dziękuję za wszelkie dobro; za ofiary,( zwłaszcza na remont),za opiekę nad światynią, za tydzień proszę o posprzątaniemieszkańców Ul. SZ.MNICHÓW 1 A.

Zachęcam do czytaniaprasy katolickiej; Gość Niedzielny, Niedziela

Kartki świąteczne

Świece Caritas „ wigilijne dzieło pomocy dzieciom) -duże i małe

Proszę o modlitwę w intencji spraw związanych z remontem naszego kościoła

Blogosławieństwa Bożego I opieki Matki Bożej na każdy dzień!.

Szczęść Boże !

Ks. Proboszcz