Klasztor w Kołbaczu

Ogłoszenia duszpasterskie na 30 grudnia

Ogłoszenia duszpasterskie na 30 grudnia

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY ; Jezusa, Maryi i Józefa 30.12.2018r.

Kołbacz g. 8 30- + Sylwester Dziedzic (mąż) i zm. teściów

Żelewo g. 10 00- + Salomea, Władysław i Piotr 

Kołbacz g. 11 30- + Władysław Jaguś ( 1 r. śm.)

Dębina g. 13 00- + Henryk Cębrzyński (int. córki Agnieszki z rodziną)

g. 15 00- kolęda DĘBINA NR 28,29 i 20-24

2. Msze św. w tygodniu i wizyta duszpasterska -kolęda;

Poniedziałek 31 .12. 2018 r. Zakończenie roku kalendarzowego

Kołbacz g. 16 00 – dziękczynna za otzrymane łaski w rodzinie i bł 

Nabożeństwo dziękczynno – błagalne na zakończenie roku

NOWY ROK -Świętej Bożej Rodzicielki Maryi 01.01. 2019r.

Żelewo g. 10 00- + rodziców 

Kołbacz g. 11 30- 

Dębina g. 13 00- 

Kołbacz g. 18 00- +Józef (mąż) + Rozalia ( mama) i zm. brat Edward

Środa 02.01. g. 15 00- Msza św. i kolęda DĘBINA Kolonia 18, 25-27,Nowe Bloki

Czwartek 03.01. g.15 00-Msza św. i Kolęda KOŁBACZ ul SZ. MNICHÓW1B,A,2B

Piątek ( I Piątek)04.01.12. g. 13 00 – odwiedziny chorych

g. 15 00-Msza św. i kolęda UL. SZARYCH MNICHÓW 2A, 3B i A

Sobota 05.01. g. 10 00- Msza św. i kolęda Ul. WARCISŁAWA

G. 15 00- UL. SZARYCH MNICHÓW 4A ,4B,4C

g. 18 00-Nabożeństwo I Sobotnie – Różaniec / Apel

3. OBJAWIENIE PAŃSKIE-Trzech Króli06.01.2019r.pośw. wody, kredy,kadzidła

Kołbacz g. 8 30- 

Żelewo g. 10 00-+ rodzice ; Genowefa, Kazimierz 

Kołbacz g. 11 30- dziękczynna w 20 r. urodzin Bartosza

Dębina g. 13 00- + Michał Falkowski ( 6 r. śm.)

g. 15 00- kolęda UL. SZARYCH MNICHÓW 4D,5A i 5B

4.Dziękuję za wszelkie dobro; za ofiary,( zwłaszcza na remont), za opiekę nad światynią, za tydzień proszę o posprzątaniemieszkańców UL.CYSTERSÓW 8 B.

Zachęcam do czytaniaprasy katolickiej; Gość Niedzielny, Niedziela.

Proszę o modlitwę w intencji spraw związanych z remontem naszego kościoła!

Błogosławieństwa Bożego i Szczęśliwego Nowego Roku ! 

Szczęść Boże !

Ks. Proboszcz