Klasztor w Kołbaczu

Ogłoszenia duszpasterskie na 29 lipca

Ogłoszenia duszpasterskie na 29 lipca

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.XVIINIEDZIELA ZWYKŁA 29.07.2018r.- pośw. pojazdów

Kołbacz g. 8 30- + Marek

Żelewo g.10 00- + Czesław Zych

Kołbacz g.11 30- + Danielę i Stanisław Liszko

Debina g.13 00- + Eugieniusz Fiłek ( 4 r. śm.)

2. Msze św. w tygodniu w Kołbaczu;

Poniedz. g. 18 00-+ Zbigniew Rynowiecki

Wtorek g. 18 00-+ Irena i Stanisław Malinowscy

Sroda g. 18 00- w pewnej intencji

Czwartek g.18 00- +Tomasz

Piątek ( I Piątek)g.15 00- odwiedziny chorych

g.18 00-+ rodziców ; Ludwikę i Władysław , + brat i bratanek

Sobota g.18 00- Nabożeństwo( I Sobota) Apel

ŻELEWO ;sobota g. 15 00-ślub Dorota Niewiadomska/ Damian Kloc

3.XVIIINIEDZIELA ZWYKŁA 05.08. 2018r.(I Niedziela) Zmiana Tajemnic Różańca

Kołbacz g. 8 30- +Władysław i Mirosław Kapuścińcy i zm. z rodziny

Żelewo g.10 00- +Józef , Jan Katarzyna Bugdalscy

Kołbacz g.11 30- + rodziców; Władysławę i Jan Flejterscy + Jan Matak

Debina g.13 00- + Wiesław Babicz, Marianna , Janina i Zygmunt Pach,

+ Władysław , Kazimierz Pach

4.Dziękuję za wszelkie dobro; za ofiary,( zwłaszcza na remont), za opiekę nad światynią, za tydzień proszę o posprzątaniemieszkańców Ul Sz.Mnichów 6D.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej; Gość Niedzielny, Niedziela

Proszę o modlitwę w intencji spraw związanych z remontem naszego kościoła!

Błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej na każdy dzień !

Szczęść Boże !

Ks. Proboszcz